Publicaties Duurzame Farmacie

Samen met andere partijen in de zorg werken we aan een duurzame farmacieketen, van de ontwikkeling, toelating, distributie, voorschrijven en gebruik van medicijnen, tot aan afvalverwerking en waterzuivering.

Duurzame Farmacie

Green Deal


Ketenaanpak Medicijnresten

  • Actuele Toolkit- & data inzamelweek medicijnresten zijn te vinden via de site van de KNMP apothekersorganisatie. Zoekfunctie: inzamelweek
  • evaluatierapport volgt


Consortium antibiotica- en medicijnresten uit water