Van middenmoot naar Europees koploper

Om ervoor te zorgen dat patiënten ook in de toekomst toegang blijven houden tot nieuwe geneesmiddelen moet Nederland met een stevige visie komen op de Life Science & Health sector (LSH). Een langetermijnagenda gedragen door industrie én overheid draagt bij aan deze ambitie en verstevigt de positie van Nederland in Europa op het gebied van LSH. Nederland mag niet achterblijven.

Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Op 6 juli 2021 presenteerde de Britse regering samen met de Life Science & Health sector een ambitieus 10-jaren plan om levens veranderende innovaties beschikbaar te krijgen voor patiënten. Hiermee hopen ze een aantal grote gezondheidsproblemen van onze generatie op te lossen, waaronder kanker en dementie. Prime Minister Boris Johnson legt nieuwe focus op onderzoek, preventie en vroege diagnose, en op het gebruik maken van de krach%t van nieuwe behandelingen zoals cel- en gentherapieën. Het VK ziet de Life Science & Health sector als de motor achter het verbeteren van de gezondheid van de Britse bevolking en het stimuleren van economische groei.

Initiatieven

Toegang tot nieuwe geneesmiddelen en technologieën maken integraal deel uit van de strategie. Het VK streeft ernaar de wereldleider te zijn op het gebied van de ontwikkeling, testen, toegang tot en acceptatie van nieuwe en innovatieve behandelingen en technologieën. Nieuwe initiatieven hebben ervoor gezorgd dat sommige behandelingen vanaf de lancering sneller de patiënten bereiken.

Samenwerking

Een goed voorbeeld is de pilot ILAP (Innovative Licensing and Access Pathway) die begin 2021 is gestart. Het doel van de pilot is om nieuwe geneesmiddelen sneller bij de patiënt te brengen, waarbij de Engelse CBG, een opvallende rol vervuld als proactieve voortrekker. Binnen ILAP werkt het gehele ecosysteem samen aan één en dezelfde opgave: welke obstakels moeten we uit de weg ruimen om sneller toegang te verschaffen? Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling, productie en kwaliteit van medicijnen, de rol van data en de effectiviteit van een nieuw innovatiepaspoort voor geneesmiddelen. De pilot ziet er veelbelovend uit en laat het potentieel zien van projecten waarin publieke en private partijen er samen de schouders onder zetten

Building Back Better: our plan for growth

België

De Belgische regering heeft, in navolging van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, in oktober 2021 een ambitieuze visie gepresenteerd op de eigen life science & health sector. Dat geeft onderwerpen als (toegang tot) medicijnnovatie een hogere prioriteit.

Presentatie van het Belgische plan (video)

Frankrijk

De Franse regering publiceerde op 29 juni 2021 een ambitieus plan. Dit plan is erop gericht om in 2030 koploper te zijn in Europa op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg. De regering investeert hiervoor fors in de life sciences & health sector.
President Macron geeft aan dat Frankrijk een keuze maakt om een land te worden dat onafhankelijk is van elders ontwikkelde behandelingen. Hij wil van Frankrijk een land maken dat zijn lot in eigen handen neemt, risico's neemt om voor de hele wereld te innoveren, produceren en verkopen, voor de zorg van morgen.

Het stimuleren van het ontwikkelen van innovatie in de gezondheidszorg gaat samen met snelle toegang tot nieuwe innovaties. Het Franse plan benoemt twee concrete speerpunten:

  1. Frankrijk wil koploper worden in klinisch onderzoek. Klinisch onderzoek is essentieel om de toegang van patiënten tot innovaties te versnellen en de gezondheidszorg te verbeteren.
  2. Frankrijk wil zorgen voor gelijke en snelle toegang tot gezondheidszorg voor patiënten. Versnelling en vereenvoudiging van de markttoegang tot innovaties is hiervoor nodig. Frankrijk zet een zeer gedurfde stap door radicaal veranderingen in zijn markt- en patiënttoegangssysteem door te voeren, naar Duits voorbeeld.

    Frans plan: ‘Healthcare innovation 2030’