14-06-2022

Access to Medicine: vooruitgang in midden- en lage inkomenslanden

Antibioticaresistentie close up
Geneesmiddelenbedrijven maken vorderingen bij het toegankelijker maken van antibiotica en antischimmel medicijnen in lage en middeninkomenslanden. Onder meer Sanofi en Pfizer krijgen een positieve vermelding in een rapport dat de Access to Medicine Foundation 9 juni publiceerde.

Antibioticaresistentie groeit sneller dan verwacht. In 2019 overleden wereldwijd 1,27 miljoen mensen aan antibioticaresistente infecties. Dat is meer dan aan malaria en HIV bij elkaar, schrijft de stichting. Dit is niet alleen een probleem van ontwikkelingslanden. Als virussen, bacteriën en schimmels niet met de juiste medicatie worden bestreden, kan dit medicijnresistentie stimuleren, waardoor uiteindelijk de hele wereld er last van krijgt. De Access to Medicine Foundation spreekt van een ‘stille epidemie’.

Zes case-studies

Hoewel op circa 80% van alle antibiotica geen patent meer rust, neemt de toegang tot deze medicatie in lage- en middeninkomenslanden nog niet echt toe, bleek uit een rapport in 2021.
Vooral voor generieke medicijnfabrikanten is dit een uitdaging, aldus Access to Medicine, omdat zij vaak moeten werken met kleine winstmarges, arbeidsintensieve registratieprocedures en fragiele toeleveringsketens. Bovendien blijkt er regelmatig miscommunicatie tussen overheden en bedrijven te zijn.
Zes nieuwe case-studies laten nu zien hoe je antibiotica en antischimmel medicijnen beter toegankelijk kunt maken in landen als India, Ghana, Nigeria en Zuid-Afrika.

Sanofi in Nigeria

In Nigeria produceren Sanofi en fabrikant May & Baker bijvoorbeeld, dankzij een technology transfer en partnership, jaarlijks een half miljoen verpakkingen metronidazol, een breedspectrum antibioticum waar geen patent meer op rust. Sanofi werkt al sinds 2008 aan overdracht van kennis, zodat fabrieken in Nigeria dit medicijn zelf kunnen produceren. In 2019 zijn twee technology transfers afgerond. Volgens Access to Medicine bewijst deze case-studie dat het ook mogelijk is om in Afrikaanse landen medicijnen te produceren die aan hoge standaarden voldoen.

Pfizer in Ghana

Een andere case-studie betreft een samenwerking van Pfizer met het Ghanese health-tech bedrijf mPharma, om patiënten betere toegang te geven tot ceftazidime-avibactam. Dit is een ‘reserve antibioticum’ waar veel behoefte aan is, in verband met medicijnresistentie bij infecties.
De samenwerking zorgt voor lagere distributiekosten. Samen met kortingen zorgde dit voor een besparing van circa 50%. En door aan patiënten een microfinanciering van maximaal 60 dagen te verlenen, kunnen veel meer patiënten toegang tot dit medicijn krijgen.
Pfizer is bezig om nog dit jaar een soortgelijk programma op te zetten in Kenya.

Ondergeschoven kindje

Peter Bertens, manager Innovatie & LSH Peter Bertens van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), is blij met het rapport van de Foundation.
‘Antibioticaresistentie lijkt een beetje een ondergeschoven kindje’, zegt hij in een reactie. ‘En dat terwijl de toekomstvoorspellingen nog veel somberder zijn dan we herkennen uit de COVID-19 pandemie. Als er niets gebeurt, verwacht de WHO in 2050 tien miljoen doden per jaar. Per jaar!’

Fonds

Daarom is het belangrijk dat er nieuwe antibiotica ontwikkeld worden en dat deze voldoende beschikbaar zijn, vindt Bertens. De geneesmiddelensector heeft daarom het initiatief genomen voor de opzet van het AMR Action Fund, dat meer dan € 1 miljard ter beschikking heeft en streeft naar de ontwikkeling van twee à vier nieuwe antibiotica in de komende tien jaar.
Bertens: ‘Maar ontwikkeling alleen is onvoldoende. Het is goed te zien dat de industrie ook haar verantwoordelijkheid neemt bij het opzetten van lokale productiefaciliteiten en het verbeteren van de distributie en opslag van vaccins. Hiermee kunnen we infectiehaarden in de steeds dichter bevolkte Afrikaanse steden beter bestrijden en het ontstaan van nieuwe resistenties voorkomen.’

Bericht Access to Medicine Foundation