03-12-2020

Actieplan infectieziekten: meer focus op antibiotica en vaccins

Nederland moet zich beter voorbereiden op uitbraken van nieuwe virussen en resistente bacteriën. Dat zegt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) in het donderdag aan Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) gepresenteerde Actieplan infectieziekten.

De VIG formuleert daarvoor in het nieuwe actieplan acht voorstellen:

  • investeer in kennis (onderzoek en ontwikkeling);
  • werk aan een Europees stimuleringskader;
  • moderniseer de diagnostiek;
  • verbeter de marktomstandigheden;
  • werk meer samen voor betere zorg;
  • voorkom verspreiding van resistentie in de natuur;
  • investeer in kennis en communicatie;
  • richt een coördinatiecentrum op.

Het kán snel
‘Nu is het dringend nodig dat we meer focus en snelheid aanbrengen in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe antibiotica’, zegt Gerard Schouw, directeur VIG. ‘COVID-19 leert ons dat research and development soms niet alleen snel moet, maar ook snel kán. Het ziet er naar uit dat publieke en private partijen samen binnen een jaar meerdere effectieve coronavaccins hebben ontwikkeld.’

Miljard dollar
Geneesmiddelenbedrijven stelden eerder dit jaar samen 1 miljard dollar ter beschikking voor de ontwikkeling van twee à vier nieuwe antibiotica, die er uiterlijk in 2030 moeten zijn. Politieke partijen laten in hun verkiezingsprogramma’s blijken dat zij veel belang hechten aan het stimuleren van innovatie in Nederland.

Speerpunt voor Nederland

Schouw: ‘Laten we er vanuit bedrijven en overheid samen voor zorgen dat we in 2030 in Nederland minimaal één nieuw antibioticum hebben ontwikkeld. We hebben in Nederland alle spelers en know how voorhanden. Dit is een mooi speerpunt voor het nieuwe Actieplan LSH.’

Actieplan infectieziekten (pdf)