14-06-2022

Actieplan ‘Verspil geen pil’ naar minister Kuipers

Verspil geen pil Ernst Kuijpers Joba van den Berg en Liane de Haan
Tweede Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Liane den Haan (Fractie den Haan) hebben een actieplan ‘Verspil geen pil’ aangeboden aan minister Kuipers van VWS. Dat deden zij tijdens het commissiedebat Geneesmiddelen op 9 juni.

Dit actieplan bevat voorstellen om medicijnverspilling tegen te gaan. Geïnspireerd door de Inspiratiegids ‘Verspil geen pil’ die de Coalitie Duurzame Farmacie hen in april heeft aangeboden, vragen de twee Kamerleden in hun actieplan aandacht voor de volgende vijf pijlers:

  • Maak zowel de verstrekker als gebruiker van geneesmiddelen bewust van het belang van acties tegen medicijnverspilling;
  • Leg de strijd tegen medicijnverspilling beter vast in nieuwe (internationale) wetgeving;
  • Ga in gesprek met voorschrijvers en apothekers in gesprek om voorraden scherper uit te geven;
  • Laten we een beweging maken van ‘mensen beter maken’ naar ‘mensen langer gezond houden’;
  • Neem perverse prikkels weg bij gemeenten die juist inzetten op het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen.

Integrale kijk

Met dit Actieplan onderschrijven de Kamerleden het belang van een integrale kijk en aanpak. Naast beschikbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen is ook het milieuaspect van belang. De zorg is namelijk op zichzelf een vervuilende sector, die dus indirect bijdraagt aan ziekte.

Laaghangend fruit

Het tegengaan van verspilling is in dat verband laaghangend fruit. De geneesmiddelensector heeft vanuit de Coalitie Duurzame Farmacie (een samenwerkingsverband van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin, Neprofarm en KNMP) deze handschoen opgepakt, met de Inspiratiegids.
‘Daarbij hebben we de politiek hard nodig’, zegt Brigit van Soest, programmamanager Coalitie Duurzame Farmacie. ‘Dit vergt namelijk een andere manier van kijken en investeren, om vergaande samenwerkingen in de keten te kunnen realiseren. Of om over directe eigen belangen heen te kunnen stappen.’

Actieplan ‘Verspil geen pil’ van Joba van den Berg en Liane den Haan

Kamerleden ontvangen eerste exemplaar Inspiratiegids