03-11-2020

Annemiek Verkamman en Marcel van Raaij in VIG Talk Toekomstagenda Geneesmiddelen en FAST

Marcel van Raaij (directeur Geneesmiddelenbeleid en Medische Technologie, ministerie VWS) en Annemiek Verkamman (managing director HollandBio) zijn de twee sprekers bij de VIG Talk van 19 november. Onderwerp: Toekomstagenda Geneesmiddelen en FAST.

In de Toekomstagenda Geneesmiddelen schetst de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) haar visie voor de komende kabinetsperiode. ‘Durf te kiezen voor de positie van koploper en Europa’, staat in dit visiedocument, dat in september is gepubliceerd. Daarbij gaat het om koplopersposities op drie terreinen: snelle en brede toegang tot geneesmiddelen, beter en langer leven én Life Sciences & Health.

FAST
FAST staat voor Future Affordable and Sustainable Therapies, een initiatief van onder andere het ministerie van VWS voor toekomstige therapieontwikkeling. Doel van FAST is de therapieën van morgen optimaal van het laboratorium naar de individuele patiënt te brengen. Marcel van Raaij legt uit waarom deze future therapies een andere aanpak en werkwijze vereisen en hoe FAST hieraan een bijdrage gaat leveren.

Chatvragen
‘We willen onze toekomstambities graag samen met de overheid en zorgaanbieders realiseren’, zegt VIG-directeur Gerard Schouw, de dagvoorzitter van de online VIG Talk op 19 november. ‘Daarom waarderen we het zeer dat Marcel van Raaij en Annemiek Verkamman onze twee sprekers zijn, want we kunnen dit niet alleen. Ik hoop dat er, net als bij de eerste drie VIG Talks, weer veel online deelnemers zijn die zich via de chatfunctie in de discussie mengen. De Toekomstagenda is relevant voor patiënten, artsen, apothekers, zorgverzekeraars en de politiek. Deelnemers vanuit de geneesmiddelensector zijn uiteraard ook van harte welkom.’

Vier oproepen

In de Toekomstagenda staan vier oproepen die voer voor discussie kunnen zijn op 19 november:

  • Maak als overheid een ambitieus akkoord met de geneesmiddelensector over de groei van het geneesmiddelenbudget als onderdeel van de totale zorg;
  • Ontwikkel samen toekomstbestendige criteria voor markt- en pakkettoelating en zorg daarbij voor voorspelbare, transparante en toekomstbestendige procedures;
  • Houd het geregistreerde geneesmiddel als uitgangspunt in het geneesmiddelenbeleid;
  • Behoud en versterk een aantrekkelijk systeem van intellectueel eigendom en een attractief investeringsklimaat in Nederland.

Live op 19 november
Aanmelden voor deze VIG Talk kan al! Dit live event vindt plaats op donderdag 19 november, van 16.00 tot 17.00 uur. Deelnemers ontvangen kort voor het live event een linkje voor online toegang.

Aanmelden voor VIG Talk over Toekomstagenda

Toekomstagenda Geneesmiddelen

Over FAST

Verslag vorige VIG Talk, over AMR