03-08-2021

Belastingdienst: lager tarief voor cel- en gentherapieën

Gentherapie
De Belastingdienst ziet Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s), zoals cel- en gentherapie, als geneesmiddelen. Dit betekent dat het verlaagde btw-tarief van 9% voor medicijnen nu ook voor ATMP’s geldt.

ATMP’s vormen een geheel nieuwe klasse van behandelingen met gentherapie, celtherapie en weefselmanipulatieproducten. Deze therapieën hebben de potentie om voor een groot aantal aandoeningen een significante gezondheidsbijdrage te realiseren of zelfs patiënten te genezen.

Duidelijkheid
Met deze uitspraak is er duidelijkheid over de btw- positie van deze nieuwe therapieën. De Belastingdienst sluit hierbij aan op Europese regelgeving, waar ATMP’s als medische producten worden beschouwd. Een consistente behandeling van deze therapieën zorgt voor meer zekerheid voor geneesmiddelenbedrijven. Bedrijven die zich in Nederland willen vestigen, krijgen nu een eenduidig antwoord op deze beoordeling. Deze voorspelbaarheid versterkt de aantrekkelijkheid van het Nederlandse vestigingsklimaat. In landen om ons heen was het verlaagde tarief al langer van kracht, wat deze landen een voorsprong gaf als vestigingslocatie.

Boston aan de Noordzee
‘Nederland heeft alles in huis voor een bloeiende biotech- en geneesmiddelen sector. We kunnen het Boston aan de Noordzee worden. We zien nu ook dat steeds meer bedrijven ons land kiezen als vestigingsplek. De basis hiervoor is een stabiel, voorspelbaar en innovatievriendelijk klimaat. Deze uitspraak draagt hier zeker aan bij,’ aldus Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Nieuwe faciliteiten
Eerder dit jaar maakte Brystol Myers Squibb bekend dat zij in Leiden een volledig nieuwe CAR-T celtherapiefaciliteit gaat realiseren. Kite Pharma, onderdeel van Gilead, opende al in 2020 een nieuwe Europese productiefaciliteit voor CAR-T celtherapie.

Gezamenlijke inzet
Het besluit is genomen na gezamenlijke inzet van de ministeries van EZK, VWS en Financiën, de Belastingdienst, het LUMC, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en Holland BIO.

Brochure cel- en gentherapie


BMS bouw CAR-T-celfaciliteit in Leiden


Kite opent productiefaciliteit CAR-T celtherapie in Hoofddorp