09-05-2023

BijsluiterPlus: alles over geneesmiddelen op één plek

Shutterstock 1999646429 vrouw medicijnverpakkingen, gvs, medicijnen, bijsluiter
Bijna een jaar geleden werd BijsluiterPlus gelanceerd, een website met alle informatie over geneesmiddelen op één plek. De site is in het leven geroepen als ondersteuning voor zorgverleners bij de verwerking van recepten en hun voorlichtingstaak naar patiënten toe. Inmiddels maken circa 1000 zorgpraktijken, waaronder apotheken, politheken, huisartsenpraktijken en specialisten, gebruik van het online platform.

‘Vanuit onze ervaring als apotheker, weten we dat in de zorg veel verschillende informatiestromen naar elkaar lopen’, aldus David Wagemaker, een van de initiatiefnemers. ‘Bijvoorbeeld vanuit de industrie en beroepsorganisaties naar de apotheker en voorschrijver, en vanuit de apotheker naar de patiënt en collega-zorgverleners. Die vele kanalen maken het erg onoverzichtelijk en tijdrovend om de juiste informatie boven water te krijgen.’ Op de website BijsluiterPlus zijn de verschillende informatiebronnen van 14.000 geneesmiddelen aan elkaar gekoppeld, zodat alle informatie over geneesmiddelen nu op één plek beschikbaar is.

Alles op één plek

Wagemaker geeft een voorbeeld van de wirwar aan informatiebronnen op het gebied van geneesmiddelen. ‘Stel je wilt de dosering van een kindergeneesmiddel controleren. Daarvoor ga je naar het kinderformularium en zoek je het medicijn op. Dan krijg je een vraag over een bijwerking. Die vind je op de website van het Lareb. Moet er een artsenverklaring ingevuld worden? Dan ga je naar de website van Zorgverzekeraars Nederland. Wil je de patiënt een instructiefilm laten zien, dan begint het zoeken weer opnieuw. BijsluiterPlus is een centraal platform met al die informatie op één plek. Heel handig voor artsen, verpleegkundigen en apotheekmedewerkers. Maar ook voor de geneesmiddelgebruiker zelf. ‘

Begrijpelijke taal

Om de medicijngebruiker te begeleiden in goed gebruik van voorgeschreven medicijnen is het belangrijk om de juiste informatie te bieden, aldus Wagemaker. ‘Informatie op een bijsluiter is voor veel mensen moeilijk te begrijpen. Daarom is het belangrijk om de informatie op verschillende manieren aan te bieden. Zo staan op BijsluiterPlus animatievideo’s van KIJKsluiter. Deze video’s zijn in begrijpelijke taal, én ook beschikbaar in andere talen. Daarnaast ontwikkelt de farmaceutische industrie nuttige gebruiksvideo’s en in begrijpelijke taal geschreven product brochures. Maar die staan meestal achter een login. Met BijsluiterPlus hebben zorgverleners alle relevante informatie over een medicijn direct bij elkaar. En zij kunnen vanuit de medicijnpagina met één druk op de knop een e-mail met alle informatie naar de medicijngebruiker versturen.’

Goede voorlichting

‘Om geneesmiddelen op een juiste wijze te kunnen gebruiken, hebben patiënten goede en eenduidige geneesmiddelvoorlichting nodig’, aldus Dineke Amsing, manager Strategisch Coalities bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Daarom is een initiatief zoals BijsluiterPlus een waardevolle ondersteuning, omdat dit platform alle relevante informatie op één plek aanbiedt.’

Patiëntvriendelijker

De geneesmiddelen sector zet zich al langer in voor meer toegankelijke en begrijpelijke informatie over geneesmiddelen. Zo tekende de VIG afgelopen december de Intentieverklaring Samen naar duidelijke medicijnpictogrammen, een initiatief van het ministerie van VWS. Amsing: ‘Met deze pictogrammen wordt op een compacte, herkenbare en begrijpelijke manier het gebruik van medicatie uitgelegd aan patiënten. Daarnaast zijn er ook veel initiatieven vanuit de sector om de bijsluiter patiëntvriendelijker te schrijven.’