18-07-2022

Blog Dorota Mazurkiewicz: Medicijn tegen arbeidstekort

Dorota Mazurkiewicz
Chaos op Schiphol. Basisscholen die voor korte of langere tijd de deuren sluiten. Capaciteitsproblemen in de zorg. En dat allemaal omdat er te weinig personeel is. Vroeg of laat raakt het tekort aan arbeidskrachten ons allemaal.

De ongekende taferelen op de arbeidsmarkt zetten mij aan het denken. De geneesmiddelensector maakte de laatste jaren een sterke ontwikkeling door, ook in Nederland. Kort samengevat: we nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds serieuzer. Natuurlijk blijven we gewoon keihard werken aan innovaties, dat is immers onze core business. Maar tegelijkertijd beseffen we heel goed dat we méér zijn dan een leverancier van pillen, vaccins en geavanceerde gentherapieën.

Dat werd goed zichtbaar tijdens de coronacrisis. Samen met de overheid, ziekenhuizen, artsen, apothekers en anderen werkten we aan continuïteit in de zorg. De crisis bracht ons dichter bij elkaar dan ooit, want nog nooit was het zo zonneklaar dat we alleen door samen te werken ons gemeenschappelijke doel konden realiseren: mensen gezond houden.

Nu we – hopelijk – het staartje van de coronacrisis beleven, doemt een nieuwe crisis op: structurele personeelstekorten in de zorg. De vergrijzing moet nog écht op stoom komen en houdt zeker tot 2040 aan. Dit is dus nog maar het begin.

Maar ook in deze crisis kan iedere zorgpartner een steentje bijdragen. Een mooi voorbeeld daarvan is het rapport dat PwC Strategy& onlangs opstelde, in samenwerking met voormalig zorgminister Ab Klink. De conclusie: slimmer medicijngebruik kan het personeelstekort in de zorg met 8 à 14% reduceren. Dat komt neer op 3.000 à 6.000 fte.

Natuurlijk zijn daarmee niet ineens alle problemen opgelost. Maar als we nog een aantal van zulke initiatieven kunnen identificeren én in praktijk kunnen brengen, ontstaat een veel gunstiger plaatje in de zorg. In dat opzicht is het hoopgevend dat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer het kabinet op 7 juli via een motie verzocht om met veldpartijen in gesprek te gaan over dit rapport. Samen kunnen we zoveel meer bereiken dan we misschien ooit dachten. Dát staat inmiddels vast.

Dit was overigens mijn laatste blog voor de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Na zes mooie jaren te hebben gewerkt als Managing Director van Biogen Nederland ben ik onlangs gestart in een nieuwe, internationale functie voor Biogen. Daarbij wordt ik eindverantwoordelijk voor meerdere landen, waaronder Nederland. Ik blijf het wel en wee in de Nederlandse zorg dus op de voet volgen!

Dorota Mazurkiewicz

Kamer: meer aandacht voor medicijnen in strijd tegen arbeidstekort