08-07-2022

Kamer: meer aandacht voor medicijnen in strijd tegen arbeidstekort

zorgpersoneel, Arbeidsbesparende zorg, tekorten, ziekenhuis, handen aan bed
Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet in gesprek gaat met veldpartijen over de vraag hoe effectiever gebruik van geneesmiddelen bij kan dragen aan het verhogen van de kwaliteit van zorg én aan het oplossen van de personeelstekorten in de zorg.

Een motie met die strekking werd donderdag, op de laatste Kamerdag voor het zomerreces, ingediend door VVD-Kamerleden Jacqueline van den Hil en Judith Tielen. Beide VVD’ers willen bovendien dat de mogelijkheden van effectief geneesmiddelengebruik expliciet worden verankerd in de arbeidsmarktagenda van dit kabinet, die later dit jaar wordt gepresenteerd.

Onderzoek PwC Strategy&

Eerder deze week presenteerde de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) een onderzoek naar verlaging van de werkdruk in de zorg, door therapeutische interventies met innovatieve geneesmiddelen en vaccins. De VIG voerde dit onderzoek uit met PwC Strategy&, met betrokkenheid van voormalig zorgminister Ab Klink. Uit het onderzoek blijkt dat door beter, slimmer en gepast medicijngebruik het arbeidstekort in de zorg kan dalen met 3.000 tot 6.000 fte in 2031. Ofwel: verlaging van het tekort met 8 tot 14%.

Tot vorig jaar was ik locatiemanager van een ouderenzorginstelling in Zeeland en heb ik met eigen ogen gezien hoe hoog de werkdruk in de zorg is.

Jacqueline van den Hil | Lid Tweede Kamer VVD

Hoge werkdruk

Voor de VVD was dit reden hier deze week aandacht voor te vragen tijdens het Kamerdebat met minister Helder over het arbeidsmarktbeleid in de zorg.

’Tot vorig jaar was ik locatiemanager van een ouderenzorginstelling in Zeeland en heb ik met eigen ogen gezien hoe hoog de werkdruk in de zorg is’, zegt Jacqueline van den Hil.
‘Het is van groot belang dat we op zoek gaan naar creatieve oplossingen om de tekorten in de zorg terug te brengen. Wat de VVD betreft is de inzet van innovaties daarbij cruciaal. Als effectief geneesmiddelengebruik een bijdrage kan leveren aan het verhogen van de kwaliteit van zorg, maar ook aan het oplossen van de personeelstekorten, dan moeten we daar zeker naar kijken. Daarom ben ik blij dat onze oproep aan minister Helder om hierover met de veldpartijen in gesprek te gaan brede steun van de Kamer kreeg.’

Motie Tielen/ Van den Hil over effectief geneesmiddelengebruik

Tekort zorgpersoneel daalt met 14% door gepast gebruik medicijnen