28-11-2022

Blog Edwin Ket: 'IZA met en voor iedereen!'

Edwin Ket BMS
Herfst. De dagen krimpen, de blaadjes vallen. Ik kuier, zoals zo vaak, door het bos op mijn geliefde Veluwe, waar ik woon. Deze herfst voelt anders, merk ik. Ik laat mijn gedachten gaan over de uitdagingen waarmee velen van ons worstelen. De stikstofproblematiek, het veranderende klimaat, een oorlog in Europa, een energiecrisis, torenhoge inflatie… en nu ook nog sterk stijgende zorgkosten. Het houdt niet op, we leven in een behoorlijk sombere tijd, en straks komt er ook nog een wolf achter me aan, vrees ik even. Er is toch ook nog wel goed nieuws?

Thuis gekomen, kijk ik naar Buitenhof. Minister Kuipers luidt terecht de noodklok en spoort aan tot actie. Wat, hoe en wie denk ik dan? Als we zo doorgaan zoals nu, dan krijgen we te maken met een zorginfarct. Toegankelijkheid van zorg en de kwaliteit van zorg staan nu al onder druk. Van alle collectieve posten bij elkaar gaat er in 2023 al meer dan een kwart (meer dan € 100 miljard) naar de zorg. Dit zal gestaag verder stijgen door meer vraag, meer mogelijkheden, maar vooral door de vergrijzing. Daarnaast moeten we ons zorgen maken over de beschikbaarheid. Ook zorgprofessionals staan onder grote druk en er is een enorme schaarste op de arbeidsmarkt. Kunnen we de benodigde zorg waar iedereen zo op rekent nog wel blijven bieden?

Het goede nieuws is dat er nu een Integraal Zorgakkoord is. Naar verluidt zal het IZA, anders dan de tot nu toe ingezette meerjarenakkoorden, meer gericht zijn op samenwerken dan op competitie. En meer op de inhoud dan op de financiën. Dat laatste is ook goed nieuws, omdat er immers teveel voorbeelden zijn van beleid – denk aan de geneesmiddelen – dat vooral gericht is op betaalbaarheid, maar uiteindelijk resulteert in geen of vertraagde toegankelijkheid en beschikbaarheid. Daarmee gaan we aardig achterlopen op de landen om ons heen. Beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid dienen geïntegreerd opgepakt te worden.

Sprekend over innovatieve geneesmiddelen, is het ook goed nieuws om te zien dat binnen het IZA gesproken wordt en nog verdere uitwerking volgt over passende zorg en gepast gebruik. Bij gepast gebruik is het belangrijk om het juiste middel, aan de juiste patiënt, in de juiste dosering, op het juiste moment en de juiste plaats te geven. Passende zorg moet waarde gedreven zijn, komt samen met en rondom een patiënt, vindt plaats op de juiste plek, gaat over gezondheid in plaats van ziekte en wordt verleend in een prettige werkomgeving.

We hebben gezien dat de ziekenhuisuitgaven aan geneesmiddelen per patiënt de laatste jaren met 15% zijn gedaald. Dat de totale medicijnuitgaven stijgen, komt primair doordat er steeds meer patiënten goed worden geholpen. Geneesmiddelen kunnen andere duurdere interventies voorkomen en kunnen ook preventief werken. Verder weten we dat geneesmiddelen door gepast gebruik het zorgpersoneelstekort substantieel kunnen verlagen.

Uit eigen ervaring weet ik dat samenwerkingsverbanden met vele verschillende zorgpartijen prachtige voorbeelden kunnen opleveren van waardegedreven en uitkomstgerichte patiëntenzorg, van het verzamelen van hoogwaardige real life data, van innovatieve betalingsmodellen en prijsafspraken, van kwaliteit verbeterende initiatieven binnen zorgnetwerken, van projecten voor ziekenhuis verplaatste zorg en nog heel veel meer, naast het innovatieve geneesmiddel zelf. Goed nieuws is dat bovenstaande voorbeelden naadloos passen binnen de kaders van gepast gebruik en passende zorg, zoals in het IZA beschreven!

In het IZA lees ik dat iedereen in Nederland wordt uitgenodigd om mee te doen, omdat we alleen samen kunnen zorgen voor goede zorg, ondersteuning en een gezondere samenleving. Wederom goed nieuws is dat wij als innovatieve industrie er klaar voor zijn en heel graag de handschoen oppakken om mee te helpen bij de uitwerking van het akkoord, en samen te werken aan goede zorg. Omdat we dit kunnen!

De herfstkleuren in het bos zijn echt prachtig. De kleuren inspireren meer dan andere jaren tot iets moois, iets nieuws. Met de boze wolf zal het wel goed komen. Straks worden de dagen weer langer, het wordt weer voorjaar. Vele visiedocumenten en nadere uitwerkingen van het IZA zullen dan het daglicht zien. Inspiratie voor samenwerking met en voor iedereen!


Edwin Ket, Director Value, Access & Pricing bij Bristol Myers Squibb
[email protected]

Tekort zorgpersoneel daalt met 14% door gepast gebruik medicijnen

Infographic Integraal Zorgakkoord | Publicatie | Rijksoverheid.nl