22-06-2021

Blog Gerard Schouw: Oranje bril

Gerard Schouw
Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel. ‘Stop met de hoofdlijnenakkoorden in de huidige vorm.’ Dat adviseerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) deze week.

Een interessant advies, onder meer omdat de RVS ervoor pleit niet enkel en alleen te focussen op de uitgaven, maar vooral te kijken naar innovatie. Door af te stappen van uitgavenbeheersing als primair doel, ontstaat ruimte voor zorginhoudelijke opgaven die nu onbeantwoord blijven, stelt de RVS.

Dat is mij uit het hart gegrepen. Het adviesorgaan wil meer aandacht voor onderwerpen als kansenongelijkheid, preventie, innovatie, digitalisering en toegankelijkheid van zorg. Laten we daarbij de impact van de vergrijzing niet vergeten, voeg ik hier nog even aan toe.

Ik sluit me graag aan bij het pleidooi voor meer kwaliteit, aan de hand van enkele voorbeelden die te maken hebben met die kwaliteit van zorg. Zo moet een patiënt in Maastricht nu 100 dagen langer wachten op een innovatief medicijn voor kanker dan een patiënt in Aken. Dat zegt veel over toegang tot zorginnovaties én over kansenongelijkheid binnen de Europese Unie. De Duitse patiënt is beter af, dus het is interessant om te zien hoe ze dat in ons buurland wel voor elkaar krijgen.

Een ander voorbeeld: innovatie biedt volop kansen voor maatwerk per patiënt. Denk aan cel- en gentherapie, en ook aan het slim gebruik maken van data en biomarkers. De technologie is er klaar voor, maar ons nationale zorgsysteem nog niet! Het hele stelsel van registratie, vergoeding én onze zorgpraktijk is nog onvoldoende toekomstbestendig.

En dan natuurlijk preventie. Lang onderschat, maar gelukkig zien velen nu de kracht van dit heilzame wapen. Al was het alleen maar omdat de coronacrisis het afgelopen jaar duidelijk maakt hoeveel ellende en kosten te voorkomen zijn door tijdige, gerichte investeringen in vaccins.

Wie even kijkt naar het huishoudboekje van de overheid, snapt wat ik bedoel. Het ministerie van VWS gaf tot nu toe ruim € 5 miljard uit aan vaccins, mondkapjes en testen, terwijl twee andere ministeries (SZW en EZK) in totaal maar liefst zo’n € 20 miljard spendeerden aan steunmaatregelen. Een eenvoudige rekensom laat zien dat investeringen in preventie – in vaccins – veel uitgaven elders kunnen besparen.

Kortom: tijdig investeren in gezondheid en de technologie die daarbij hoort, verdienen we dubbel en dwars terug. Dat zijn geen kosten, maar verstandige investeringen. Dit betekent dat we als een samenleving met een andere bril naar gezondheid moeten kijken. Misschien wel een oranje bril, die ruimte geeft aan een brede, toekomstgerichte blik. Een blik die ons zorglandschap verder vernieuwt.

Als VIG praten we hier graag over. Laten we zaken als preventie, innovatie, toegang en kwaliteit aan het begin van de nieuwe regeerperiode samenballen in een overeenkomst tussen politiek en sector waarmee we jaren vooruit kunnen. Een Medicijnpact.

Gerard Schouw,
directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)

Reageren? Mail naar [email protected]