Actueel

Overzicht van nieuwsberichten, blogs, interviews en actuele thema's binnen de geneesmiddelensector

16 artikelen gevonden met het onderwerp:
Filter op:

Whitepaper Nederland als Europese medicijnhub

21-11-2022

In het whitepaper ‘Nederland als Europese medicijnhub; publiek-private samenwerking in de polder’ worden verschillende stakeholders in het ecosysteem gevraagd naar hun visie op de positie van Nederland als toonaangevend land op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling. In een aantal rondetafelbijeenkomsten begin 2023 worden de dilemma’s en uitdagingen besproken met als doel de ontwikkeling van een nationaal innovatief ecosysteem een boost te geven.

Whitepaper Zorg

15-11-2022

Uit onderzoek blijkt dat 45% van de zorg die nu in ziekenhuizen verleend wordt naar huis verplaatst kan worden. Goed nieuws voor de patiënten, omdat zorg thuis betekent dat patiënten sneller het normale leven weer kunnen oppakken. In dit whitepaper worden verschillende aanpakken verkend. In de volgende stakeholder-bijeenkomst van de Care Coalition op 31 januari 2023 worden oplossingsrichtingen ten aanzien van de verschillende dilemma’s verkend. In de volgende versie van dit whitepaper worden deze oplossingen meegenomen en gedeeld met alle relevante stakeholders. De Care Coalition gaat daarna aan de slag om de conclusies en aanbevelingen zoveel mogelijk te implementeren.

Factsheet Medische Richtlijnen

15-07-2022

Om patiënten toegang te geven tot alle mogelijke innovaties is tijdige verwerking van kennis in medische richtlijnen van belang, zodat artsen deze innovaties ook kunnen toepassen. In een factsheet heeft de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen feiten en cijfers over medische richtlijnen in Nederland verzameld.

De strijd tegen Alzheimer

14-07-2022

Wat is de impact van de ziekte van Alzheimer voor de gezondheidszorg? Wat is ervoor nodig om de alsmaar groter wordende groep patiënten in de toekomst goed te kunnen helpen? En wat kan de geneesmiddelensector hieraan bijdragen? Dit hebben we samengebracht in de whitepaper ‘De strijd tegen Alzheimer’.