03-12-2019

Onderzoek: levensverwachting Nederland jaar hoger dan EU-gemiddelde

De levensverwachting in Nederland ligt bijna een jaar hoger dan het EU-gemiddelde. Maar sinds 2011 stijgt de levensverwachting langzamer, met name als gevolg van een tragere toename van de levensverwachting bij personen ouder dan 85 jaar.

Dat blijkt uit de State of Health, een rapport met de stand van de gezondheidszorg in de lidstaten van de Europese Unie, dat donderdag verscheen. Het onderzoek verschijnt elke twee jaar.

Roken
De belangrijkste oorzaak van het gedaalde sterftecijfer in Nederland is een afname van het aantal hartinfarcten en beroerten. Daar staat tegenover dat de sterfte als gevolg van longkanker en chronische obstructieve longziekte, gekoppeld aan het hoge tabaksgebruik in eerdere generaties, tot de hoogste in de EU behoort. Risicofactoren, waaronder roken en slechte voeding, vertegenwoordigen een derde van alle sterfgevallen.

Doeltreffendheid zorg
De lage sterftecijfers zijn een aanwijzing dat het Nederlandse zorgstelsel doeltreffende volksgezondheid en gezondheidszorg biedt, stellen de onderzoekers. De sterfte als gevolg van long-, darm- en borstkanker is echter hoog, de vaccinatiegraad daalt, het aantal vermijdbare ziekenhuisopnamen voor astma en chronische obstructieve longziekte stijgt langzaam en de sociale ongelijkheid blijft bestaan. Om deze kwesties aan te pakken, lopen er verschillende beleidsmaatregelen, maar voor resultaten is tijd nodig.

Gegevensbeheer
Op het gebied van gegevensbeheer valt veel winst te behalen, concluderen de onderzoekers. Tot dusver is er geen gestandaardiseerd elektronisch patiëntendossier geweest en is er nog ruimte om de e-gezondheidsoplossingen uit te breiden.

Kwaliteit en resultaten
De regering beschouwt concurrentie en actieve zorginkoop door verzekeraars als de belangrijkste instrumenten om de zorg doelmatiger te maken. Maar bij onderhandelingen is weinig oog voor kwaliteit en resultaten. Niettemin zijn er enkele veelbelovende initiatieven waarbij de voorkeur wordt gegeven aan lange termijn contracten die gericht zijn op innovatie, passende zorg en het voorkomen van verspilling. De opschaling van dergelijke initiatieven zou ertoe kunnen bijdragen dat het systeem niet langer is gericht op volumes en prijzen, maar op kwaliteit en waarde.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen onderschrijft de conclusies van de Europese Commissie. Zoals hierboven aangegeven kan er door meer gebruik te maken van gezondheidsdata grote vooruitgang worden geboekt in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

State of Health in the EU