16-04-2019

Blog Gerard Schouw: Zinnig meten

Verfrissend. Dat woord schoot me te binnen, toen ik maandag in De Volkskrant een interview met Sjoerd Repping las. Zijn opdracht is de onzinnige zorg uit ziekenhuizen te verbannen. ‘Rete-ingewikkeld’, zegt hij zelf, maar wel buitengewoon de moeite waard.

Er staat veel interessants in het interview. Hoe belangrijk het is om niet-bewezen zorg eens grondig te onderzoeken, bijvoorbeeld. Voor maar liefst de helft van alle behandelingen is onvoldoende wetenschappelijk bewijs, volgens Repping, werkzaam bij het Zorginstituut. Ook al beslaat onnodige zorg maar 3 procent van het totaal, dan gaat het nog steeds om een waanzinnig bedrag, las ik in De Volkskrant. Een waar woord, voor wie zich realiseert dat er jaarlijks zo’n € 23 miljard naar Nederlandse ziekenhuizen gaat.

Meten is weten. Dat geldt voor veel dingen, dus ook voor zoiets belangrijks als de zorg. Die zorg en de beloning ervan zijn nu nog primair ingericht op het aantal behandelingen. Maar er komt een sterke beweging op gang in de richting van uitkomstgerichte en zinnige zorg. Dat mondt uiteindelijk uit in betere zorg, en volgens Repping ook in een beter beheersbaar budget

Ook medicijnen kwamen in dit verband aan bod. ‘De reflex is vaak om bijvoorbeeld op dure geneesmiddelen te besparen, maar dat kan nou juist iets zijn waar patiënten baat bij hebben’, zegt Repping in het interview. Hier sluit ik me van harte bij aan. Medicijnen vormen vaak een zeer kosteneffectieve interventie, met een belangrijke kanttekening: dat ze wel moeten werken.

Dat brengt me automatisch op het volgende punt: patiëntregisters.
Als we nauwkeuriger en centraler registreren welke resultaten een behandeling oplevert, filteren we onzinnige zorg uit het systeem. Of het nu gaat om operaties, buisjes in kinderoren, röntgenfoto’s of medicijnen: laten we alleen doen wat wérkt. Op verzoek van minister Bruins is het Zorginstituut nu bezig met de eerste aanzet voor zo’n centraal geregisseerd register. Beter laat dan nooit. De minister verdient eeuwige roem als hij voor het eind van deze kabinetsperiode een landelijk, uniform patiëntregister heeft gerealiseerd.

Het schrappen van onzinnige zorg vereist een ‘ontschotte’ en vernieuwende manier van denken en selecteren. Soms betekent het ook dat we afscheid moeten nemen van vertrouwde gewoonten. Maar daar krijgt de samenleving iets zeer waardevols voor terug: betere én beter betaalbare zorg. Wij denken graag mee.

Gerard Schouw,
directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Artikel Volkskrant over Sjoerd Repping