23-01-2020

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen lanceert maatschappelijke Code

Code
Op vrijdag 24 januari presenteert de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) een maatschappelijke Code voor geneesmiddelenbedrijven in Nederland. Het eerste exemplaar wordt vandaag aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins.

De Code is per 1 januari 2020 van kracht en geeft verdere invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de VIG.
Aarnoud Overkamp, voorzitter VIG: ‘Geneesmiddelenbedrijven hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, daar zijn we ons zeer van bewust. Met deze Code maken wij duidelijk vanuit welke principes wij werken, waar wij voor staan en welke kant we op willen.’

Geen vrijblijvende afspraken
De Code kent 38 afspraken over transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid, kwaliteit en integriteit. Deze afspraken gaan onder meer over eerlijke en betrouwbare informatie, de publicatie van onderzoeksresultaten en transparantie over financiële relaties met zorgverleners. Ook duurzame beschikbaarheid van geneesmiddelen, het tegengaan van tekorten en vervalsingen staan in de maatschappelijke Code. Alle ruim 40 geneesmiddelenbedrijven die bij de VIG zijn aangesloten, onderschrijven de Code. De Code gaat niet over geneesmiddelenprijzen. Het mededingingsrecht staat onderlinge sectorafspraken over prijzen niet toe.

André Rouvoet voorzitter Adviescollege
De afspraken in de Code zijn niet vrijblijvend. Een onafhankelijk Adviescollege onder leiding van voormalig vicepremier mr. André Rouvoet gaat de naleving ervan controleren. Het Adviescollege bestaat verder uit drs. Cathy van Beek MCM en prof. dr. ir. Koos van der Hoeven. ‘De geneesmiddelensector wordt gewaardeerd, maar ook kritisch gevolgd’, zegt Rouvoet. ‘Daarom is het goed dat de bedrijven aangeven waarop ze aanspreekbaar willen zijn. Het is een mooie uitdaging om hier vanuit het Adviescollege mede vorm aan te geven.’

Openbaar verslag
Het Adviescollege publiceert elk jaar een openbaar jaarverslag. De leden van het college monitoren of bedrijven de Code goed naleven. Hieruit kunnen maatregelen volgen. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven over het gedrag van lidbedrijven, zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Zo houdt het Adviescollege de sector scherp in de oriëntatie op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Groeimodel
De maatschappelijke Code kan jaarlijks aangepast worden en kent daarmee een groeimodel. Overkamp: ‘We zetten nu een belangrijke eerste stap. De Code is de aanleiding voor een beter en intensiever gesprek binnen de sector en met de samenleving. Dit is nadrukkelijk bedoeld als een begin.’

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met hoofd communicatie Merit Boersma van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen op tel. nr. 06 46 43 72 33 of email: [email protected].

Online versie Code Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Downloadbare PDF Code Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen