26-11-2020

Europese Geneesmiddelenstrategie moet Europa weer autonoom maken

Europa moet autonoom worden op het gebied van ontwikkeling en productie van geneesmiddelen, en de toegang van patiënten tot innovatieve en betaalbare geneesmiddelen waarborgen, ook voor (zeldzame) ziekten waarvoor nu nog geen behandeling is.

Dat staat in de Pharmaceutical Strategy die de Europese Commissie gisteren heeft gepresenteerd. De huidige COVID-19-pandemie maakt duidelijk dat ‘onze gezondheidszorgstelsels dringend moeten worden versterkt’, zegt Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. ‘De strategie moet zorgen voor een toekomstbestendige en patiëntgerichte farmaceutische context, waarbinnen de EU-industrie kan innoveren en floreren en toonaangevend in de wereld kan blijven.’

Onafhankelijk
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is blij dat de Europese Commissie inzet op grotere onafhankelijkheid van landen als India en China. ‘De COVID-19 crisis heeft de afhankelijkheid van de EU van derde landen nog duidelijker gemaakt’, zegt VIG-directeur Gerard Schouw. ‘Een sterke geneesmiddelensector is cruciaal voor Europa om huidige en toekomstige gezondheidsuitdagingen het hoofd te bieden. Het is goed te zien dat Brussel dat onerschrijft en inzet op versterking hiervan.’

Toegankelijkheid
De toegankelijkheid tot innovatieve en betaalbare geneesmiddelen staat ook hoog op de agenda van de Europese geneesmiddelenstrategie . ‘Een absolute prioriteit voor patiënten, zeker voor de 7.000 zeldzame ziekten waar nu nog geen behandeling voor is. Maar denk ook aan antimicrobiële resistentie’, zegt Schouw. ‘De strategie erkent het belang van incentives om bijvoorbeeld antibioticaresistentie aan te pakken. Tegelijkertijd schrijft de Commissie dat het incentives wil herzien. Dat lijkt me een verkeerde aanpak om de toegankelijkheid te stimuleren. Laten we samen met de Europese Commissie, de lidstaten, patiënten, en zorgverleners werken aan oplossingen om de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren. Het beperken van stimuleringsregelingen, die ook in de strategie staan, hebben een averechts effect op innovatie en ondermijnen deze.’

Data
De pandemie heeft het belang onderstreept van gezondheidsgegevens bij het stimuleren van medisch onderzoek, en het leveren van diagnostiek, behandelingen en vaccins. De strategie omvat belangrijke nieuwe initiatieven ter ondersteuning van het effectieve gebruik en het delen van gezondheidsgegevens. De VIG is voorstander van de oprichting van een European Health Data Space voor gezondheidsgegevens en het creëren van een infrastructuur voor gegevenstoegang om een veilige analyse van gegevens in heel Europa te vergemakkelijken.

Aanpak tekorten
Ook is het goed om te zien dat er aandacht is voor het versterken van de toeleveringszekerheid van geneesmiddelen, zegt Schouw. ‘We geloven dat de problematiek rondom geneesmiddelentekorten het beste aangepakt kan worden op Europees niveau, en niet elk land voor zich.’ De Europese Commissie komt naar verwachting eind dit jaar met een rapport waarin de oorzaken van geneesmiddelentekorten in kaart worden gebracht. ‘Dat is een mooi vertrekpunt om hier gezamenlijk aan oplossingen te werken.’ EFPIA heeft ook gepleit voor het versterken van de EMA bij de aanpak van tekorten en het ontwikkelen van een Europese definitie van een tekort.

Vier doelstellingen
De Europese farmaceutische strategie wordt de komende drie jaar uitgewerkt in wetgevende en andere maatregelen. De acties richten zich op de volgende vier doelstellingen:

  1. Het waarborgen van de toegang tot betaalbare geneesmiddelen voor patiënten en het aanpassen van onvervulde medische behoeften (bijvoorbeeld op het gebied van antimicrobiële resistentie, kanker en zeldzame ziekten).
  2. Het bevorderen van het concurrentievermogen, de innovatie en de duurzaamheid van de farmaceutische industrie in de EU en de ontwikkeling van hoogwaardige, veilige, effectieve en ‘groenere’ geneesmiddelen.
  3. Het versterken van de mechanismen voor crisisparaatheid en -respons en het bewaken en garanderen van de toeleveringszekerheid.
  4. Het zorgen voor een krachtige stem van de EU op het wereldtoneel door het bevorderen van hoge kwaliteits-, effectiviteits- en veiligheidsnormen.

De strategie wordt op politiek niveau besproken tijdens de zitting van de Raad EPSCO op 2 december 2020.

Persbericht Pharmaceutical Strategy

Video Pharmaceutical Strategy