24-01-2020

Minister Bruins: ‘Code startpunt voor verdere ontwikkeling’

‘Het is goed dat deze Code van de geneesmiddelensector er nu is’, zei minister Bruins (Medische Zorg) vrijdagochtend. Hij ontving de Code op het ministerie van VWS, uit handen van Aarnoud Overkamp, voorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

De minister gaf aan dat hij de waarde van innovatieve geneesmiddelen voor de maatschappij zeker onderkent. Tegelijkertijd dringt hij aan op een verdere ontwikkeling van de nieuwe Code, waarin de leden van de VIG gezamenlijk afspraken hebben genoteerd over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit.

Nieuwe versie
Vooral het punt van maatschappelijk verantwoorde prijzen – en transparantie over de opbouw van die prijzen – is belangrijk voor de minister. ‘Ik wil goede medicijnen voor een redelijke prijs’, zei Bruins. Hij ontvangt graag nog in deze kabinetsperiode een verbeterde versie van de Code, waarin deze elementen terug komen. Ook de bestrijding van medicijntekorten en werken aan duurzaamheid zijn belangrijke punten voor minister Bruins.

Groeimodel
Overkamp benadrukte dat de Code een groeimodel is. ‘Dit is een eerste stap. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. Over de verdere ontwikkeling van de Code gaan we intern én met de minister zeker verder in gesprek.’ Op Radio 1 zei Overkamp vrijdagochtend dat geneesmiddelen die in Nederland worden vergoed, in feite per definitie maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Via de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) en de sluis (voor dure geneesmiddelen) maximeert de overheid de prijzen namelijk al.

Jaarlijkse verbetering
Eind 2020 wordt de Code voor het eerst geëvalueerd door het onafhankelijk Adviescollege, onder leiding van voormalig vicepremier André Rouvoet. Dat resulteert in een openbaar jaarverslag. Het college geeft het VIG-bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Die adviezen leiden – waar nodig en mogelijk – jaarlijks tot verbeteringen van de Code. Overkamp: ‘Over een paar jaar zullen we beslist een andere Code hebben dan nu, maar dit is alvast een mooie eerste stap. Een prima aanknopingspunt voor een intensievere dialoog!’

Persbericht Code
Online versie Code
Downloadbare PDF Code