08-01-2019

Blog Paul Korte: Van grauw naar blauw

De Kerstperiode was een uitgelezen moment om terug te kijken op mijn drie jaren als voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het weer was er ook naar: het was lastig een stukje blauw te ontdekken en de grijze luchten domineerden.

Dit was illustratief voor de grauwsluier die vaak over de voorbije jaren hing: de discussie over prijzen en kosten van geneesmiddelen. Die sluier onttrok vaak het goede van de farmasector aan het zicht. Ik noem het beschikbaar komen van nieuwe, belangwekkende geneesmiddelen tegen diverse vormen van kanker. Denk ook aan introductie van de eerste geneesmiddelen gebaseerd op gentherapie, die de voorbode zijn van een heuse revolutie in de geneeskunde. Dit zijn de vruchten van baanbrekende wetenschap en vasthoudend ondernemerschap, de twee pijlers onder de innovatieve geneesmiddelensector.

Positief is ook dat farmaceutische bedrijven in Nederland investeren: in onderzoek, in start-ups en in de vestiging van laboratoria, fabrieken en kantoren. Ons land heeft veel te bieden en kan – als we de handen ineenslaan – uitgroeien tot een hotspot voor life sciences en health. Het privaat-publieke initiatief PharmInvestHolland is daarvan een prachtig voorbeeld: overheid, academie en biofarmaceutisch bedrijfsleven zetten gezamenlijk Nederland op de wereldkaart.

Verder is veel aandacht besteed aan de invulling van de agenda voor betere, effectievere en daardoor ook doelmatiger zorg, door de juiste inzet van geneesmiddelen. Er zijn dialogen en projecten gestart over personalised medicine, value-based healthcare en patiëntregisters. Het is nu aan de bedrijven en zorgpartners om dit gezamenlijk in praktijk te brengen. Het beleid van minister Bruins om in te zetten op uitkomstbekostiging en om gegevensuitwisseling in de zorg nu wettelijk af te gaan dwingen, geven deze ontwikkelingen de nodige wind in de rug.

Deze voorbeelden geven aan dat veel te bereiken is met verantwoordelijkheid nemen, samenwerking en vertrouwen. Het is dan ook jammer dat de discussie over prijzen en kosten van geneesmiddelen deze zelfde partijen soms uit elkaar lijkt te drijven. Natuurlijk begrijp ik dat we de zorgkosten in de hand moeten houden, en stoor ik mij aan excessen.

Maar tegen de vaak ongenuanceerde en polariserende framing van de gehele sector blijf ik mij verzetten. Dit roept op tot even ongenuanceerde en weinig doordachte maatregelen, die op den duur schadelijk zijn voor onze gemeenschappelijke maatschappelijke opdracht: het vinden en ontwikkelen van betere geneesmiddelen. Ik heb mij altijd hard gemaakt voor een dialoog op basis van wederzijds begrip en feiten, uitgaande van het gezamenlijk belang. Dit vraagt ook om reflectie binnen de sector zelf. De eerste stappen voor een actuele gedragscode zijn inmiddels gezet.

Ik sluit graag af met een warme groet en dank aan iedereen, binnen en buiten de Vereniging, met wie ik heb mogen discussiëren, overleggen en samenwerken. En ik hoop oprecht dat dit heeft bijgedragen aan een klimaatverandering: minder wolken en meer blauw. Ik wens alle lezers van deze blog een gezond en zonnig nieuw jaar!

Paul Korte

Dit was de laatste blog van Paul Korte als voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Aarnoud Overkamp volgt Paul Korte op als voorzitter