10-09-2019

Blog Rob Melief: Bij de feiten blijven

Er gaan verschillende opvattingen over de zorgsector rond die niet stroken met de feiten. Een van de aannames die vaak genoemd wordt, is dat geneesmiddelen de oorzaak zijn van de stijging van de zorgkosten. Dit is feitelijk niet juist.

De totale zorgkosten in Nederland zijn de afgelopen tien jaar gestegen, maar de kosten van de geneesmiddelen stegen minder hard dan die van de totale zorg. Zoals de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen al vaker heeft aangegeven, blijkt uit de cijfers dat het aandeel van geneesmiddelen in het totale zorgbudget de afgelopen 10 jaar van 8,9 naar 7,3 procent daalde.

De hogere kosten van de zorg worden voornamelijk veroorzaakt door een sterke groei van uitgaven aan kinderopvang, ouderenzorg en huisartsenzorg, schreef het CBS afgelopen zomer. Farmaceutische bedrijven zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om te helpen de zorg betaalbaar te houden. De prijs van een medicijn kan door verschillende factoren beïnvloed worden, waaronder de kosten van (biotechnologische) ontwikkeling en de waarde van een geneesmiddel voor de patiënt. Als een bedrijf wil blijven voortbestaan, is het uiteraard van belang dat er geïnvesteerd wordt in innovatie.

Als medisch directeur werk ik bij een bedrijf dat onder meer behandelingen ontwikkelt voor ziekten die nog niet of niet goed genoeg behandeld worden. Vaak zijn dit zeldzame ziekten. De hoge kosten voor de ontwikkeling van deze geneesmiddelen moeten worden gedeeld door een relatief klein aantal patiënten. Juist deze geneesmiddelen zijn vaak van levensbelang. Zo zijn er progressieve ziektebeelden bij kinderen waarvan de schade zo groot is dat zij zonder geneesmiddel hun eerste levensjaar niet halen. Deze geneesmiddelen zijn van onschatbare waarde.

Het is daarom ook zo van belang dat we blijven innoveren om mensen met een zeldzame of chronische ziekte te kunnen helpen. Daarna moeten we met elkaar zorgen dat deze innovatieve behandelingen bij de patiënten terecht komen. Elke partij is hiervoor verantwoordelijk. De juiste behandeling bij de juiste patiënt, op het juiste moment. Daar gaat het om!

Rob Melief,
medisch directeur Sanofi Genzyme

CBS bericht

Hoogleraar Wim Groot: ‘Kosten geneesmiddelen Nederland relatief laag’