08-12-2020

Brede steun voor motie stimuleren medicijnproductie Nederland

Met algemene stemmen heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen gericht op het terughalen van de medicijnproductie naar Nederland. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is blij met de brede steun voor het versterken van de geneesmiddelensector.

Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Hayke Veldman (VVD) dienden de motie vorige week in tijdens de Begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS. Ellemeet en Veldman roepen het kabinet op om meer in te zetten op de productie van geneesmiddelen in Nederland of Europa. Daarmee worden niet alleen tekorten, maar ook milieuvervuiling voorkomen, aldus de motie.

Afhankelijkheid
De afgelopen maanden is er maatschappelijk en politiek veel aandacht voor meer productie van geneesmiddelen in Nederland en Europa. ‘De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar de geneesmiddelensector in Europa is’, zegt VIG-directeur Gerard Schouw. ‘Het is goed te zien dat er een brede steun is in de Kamer om de afhankelijkheid van landen als China en India voor productie en levering van geneesmiddelen te beperken.’

Leveringszekerheid
Een grote meerderheid in de Tweede Kamer onder initiatief van GroenLinks en de VVD roepen het kabinet nadrukkelijk op om meer sturing te geven aan het versterken van leveringszekerheid van geneesmiddelen. Tevens roept de Tweede Kamer het kabinet op om te onderzoeken of aanbestedingscriteria gebaseerd op productielocatie een prominentere rol kunnen spelen.

Nederland als medicijnhub
In juli lanceerde de VIG het achtpuntenplan ‘Nederland als medicijnhub’, met daarin acht concrete aanbevelingen om medicijnontwikkeling en – productie in Nederland te stimuleren. Naast een nationale aanpak zou Nederland zich ook sterk moeten maken voor een Europese strategie, zodat Europa als blok een wereldwijde aanjager wordt op het gebied van geneesmiddelontwikkeling en productie.