01-11-2020

Conclusie VIG Talk: veel acties nodig tegen resistentie

["

Het is dringend nodig om actie te ondernemen tegen antimicrobi\u00eble resistentie (AMR), wereldwijd een groeiend probleem. Het goede nieuws is dat er diverse initiatieven zijn om dit probleem aan te pakken. Dat was de conclusie van de VIG Talk op 29 oktober.<\/strong>

<\/p>","

Onder leiding van Carla Vos, hoofd Kennis & Beleid bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), presenteerden Maarten van Dongen en Remko van Leeuwen hun visie op dit onderwerp. Tijdens dit live event beantwoordden beide sprekers ook allerlei vragen van online deelnemers.

Niet alleen antibiotica<\/strong>
\u2018Er is nog veel onwetendheid over AMR\u2019, zei Maarten van Dongen. Hij is de oprichter van AMR Insights<\/a>, een platform dat professionals informeert, opleidt en met elkaar in verbinding brengt. \u2018Mensen denken bijvoorbeeld dat het bij antimicrobi\u00eble resistentie alleen gaat om de resistentie tegen antibiotica die je krijgt bij bacteri\u00eble infecties. Ook virussen, schimmels, gisten en parasieten kunnen resistent worden tegen de gebruikte middelen.\u2019

Medische ingrepen onmogelijk<\/strong>
Als bacteri\u00ebn resistent worden voor \u00e9\u00e9n of meer antibiotica, wordt het moeilijk om infectieziekten te bestrijden \u00e9n worden allerlei medische ingrepen onmogelijk, vertelde Van Dongen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan keizersneden, chemo- en stamceltherapie.
In Nederland is de schade tot nu toe beperkt, omdat wij een zeer bewust (beperkt) gebruik van antibiotica kennen. Wereldwijd overlijden er nu echter jaarlijks al zo\u2019n 700.000 mensen vanwege AMR. De verwachting is dat het in 2050 mogelijk gaat om circa 10 miljoen mensen, als er niets verandert. Ter illustratie: op dit moment overlijden er jaarlijks 8,2 miljoen mensen aan kanker.

Zes terreinen<\/strong>
\u2018Het is dus ontzettend belangrijk om AMR te voorkomen\u2019, aldus Van Dongen. Daarvoor is op zes terreinen actie nodig, vindt hij: preventie van infectieziekten, betere microbi\u00eble diagnostiek, nieuwe antibiotica, beter toezicht op antibioticagebruik, minder antibiotica in het milieu en de ontwikkeling van alternatieven voor antibiotica. Bij die alternatieven denkt Van Dongen onder meer aan faagtherapie en CRISPR-Cas.

Acties <\/strong>
Er gebeurt al het nodige op diverse terreinen. Zo is afgelopen zomer in Nederland een