01-11-2020

Conclusie VIG Talk: veel acties nodig tegen resistentie

Carla Vos
Het is dringend nodig om actie te ondernemen tegen antimicrobiële resistentie (AMR), wereldwijd een groeiend probleem. Het goede nieuws is dat er diverse initiatieven zijn om dit probleem aan te pakken. Dat was de conclusie van de VIG Talk op 29 oktober.

Onder leiding van Carla Vos, hoofd Kennis & Beleid bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), presenteerden Maarten van Dongen en Remko van Leeuwen hun visie op dit onderwerp. Tijdens dit live event beantwoordden beide sprekers ook allerlei vragen van online deelnemers.

Niet alleen antibiotica

'Er is nog veel onwetendheid over AMR', zei Maarten van Dongen. Hij is de oprichter van AMR Insights, een platform dat professionals informeert, opleidt en met elkaar in verbinding brengt. 'Mensen denken bijvoorbeeld dat het bij antimicrobiële resistentie alleen gaat om de resistentie tegen antibiotica die je krijgt bij bacteriële infecties. Ook virussen, schimmels, gisten en parasieten kunnen resistent worden tegen de gebruikte middelen.'

Medische ingrepen onmogelijk

'Als bacteriën resistent worden voor één of meer antibiotica, wordt het moeilijk om infectieziekten te bestrijden én worden allerlei medische ingrepen onmogelijk', vertelde Van Dongen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan keizersneden, chemo- en stamceltherapie.
In Nederland is de schade tot nu toe beperkt, omdat wij een zeer bewust (beperkt) gebruik van antibiotica kennen. Wereldwijd overlijden er nu echter jaarlijks al zo'n 700.000 mensen vanwege AMR. De verwachting is dat het in 2050 mogelijk gaat om circa 10 miljoen mensen, als er niets verandert. Ter illustratie: op dit moment overlijden er jaarlijks 8,2 miljoen mensen aan kanker.

Zes terreinen

'Het is dus ontzettend belangrijk om AMR te voorkomen', aldus Van Dongen. Daarvoor is op zes terreinen actie nodig, vindt hij: preventie van infectieziekten, betere microbiële diagnostiek, nieuwe antibiotica, beter toezicht op antibioticagebruik, minder antibiotica in het milieu en de ontwikkeling van alternatieven voor antibiotica. Bij die alternatieven denkt Van Dongen onder meer aan faagtherapie en CRISPR-Cas.

VIG Talk 3 - AMR (Antimicrobiële resistentie)