04-04-2023

Duurzaamheid en doelmatigheid geneesmiddelen: wat kunt ú doen?

Carla Congres site
Afgelopen week vond het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023 plaats, met als thema 'Inzet op Impact'. Doel van het jaarlijkse congres is het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie rondom (onderzoek naar) geneesmiddelen. Carla Vos, adjunct-directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, was een van de sprekers. Twee onderwerpen die haar dicht aan haar hart liggen , werden daar besproken.

Doelmatigheid

‘Goed om te zien dat partijen in de zorg op een lijn zitten rond diverse onderwerpen die tijdens het congres aan bod kwamen, zoals doelmatigheid en duurzaamheid, ‘ aldus Carla Vos. ‘De conclusie was dat doelmatigheid van zorg wordt bepaald door veel meer dan alleen de prijs van geneesmiddelenzorg. De gepolariseerde discussie die in de media over geneesmiddelen wordt gevoerd blijft nu vaak hangen op alleen de prijs. Terwijl iedereen in de keten een rol kan spelen door meer te focussen op “de juiste behandeling, voor de juiste patiënt op het juiste moment”.
We kunnen nog veel winnen door de informatie die hiervoor nodig is beter samen te brengen.
Zo wordt er in de geneesmiddelensector inmiddels bij ruim 70% van het fase 2 geneesmiddelenonderzoek een bio marker mee ontwikkeld. Dit helpt om betere keuzes te maken bij goed gebruik en inzet van geneesmiddelen. Daarnaast heeft ook de patiënt een cruciale rol om de impact van geneesmiddelen op zijn of haar leven en gezondheid goed in kaart te brengen.’

Duurzaamheid

In een van de subsessie van het congres - Duurzaamheid en geneesmiddelen: wat kunt ú doen? - spraken Carla Vos, Noortje Swart (ziekenhuisapotheker) en Iris Wichers (NHG) over duurzaamheid en het voorschrijven van geneesmiddelen, en hoe deze twee zich tot elkaar verhouden. Vanuit verschillende invalshoeken werd gekeken naar wat een ieder zelf kan bijdragen aan een duurzame toekomst.

Toegankelijk

‘Duurzaamheid en geneesmiddelen is een onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid’, benadrukt Vos tijdens haar presentatie. ‘Samen met andere partijen in de zorg werken we als geneesmiddelensector aan een duurzame farmacieketen. Dat begint bij de ontwikkeling, toelating en distributie van medicijnen. Maar ook het voorschrijven en gebruik van medicijnen, tot aan afvalverwerking en waterzuivering is deel van de duurzame keten. Uitgangspunt daarbij is dat geneesmiddelen toegankelijk blijven voor iedereen die ze nodig heeft.’

Green Deal

Zorginstellingen, overheden en bedrijven hebben afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst. Ook de VIG ondertekende de Green Deal 3.0 eind vorig jaar. Onlangs presenteerde de geneesmiddelensector een actieplan met concrete stappen die zij de komende jaren gaat nemen om de sector verder te verduurzamen. ‘ Onze sector zet zich al langer actief in om de milieu-impact van geneesmiddelen zo veel mogelijk te beperken’, aldus Vos. ‘Sinds 2006 wordt bij de ontwikkeling van elk nieuwe geneesmiddel standaard een beoordeling gedaan op de impact van het middel op het milieu.. En zet de sector zich voortdurend in om de productie van geneesmiddelen te vergroenen en onbedoelde milieueffecten te verminderen.’

Zie ook: VIG position paper Duurzame Zorg