28-06-2022

Econoom en apotheker: ‘modernisering’ veroordeelt patiënt tot oude pillen

GVS, Geneesmiddelen, verpakkingen, apotheek, vergoeding
Met een nieuw systeem voor vergoeding van medicijnen gaan we terug in de tijd, vrezen gezondheidseconoom Mark Nuijten en ziekenhuisapotheker Koos Brouwers. Ze schreven een opiniebijdrage voor het Dagblad van het Noorden.

‘Het merendeel van de patiënten die medicijnen gebruiken, beseft niet dat binnenkort een belangrijk debat plaatsvindt in de Tweede Kamer over de vergoeding van een aantal essentiële medicijnen’, schrijven Nuijten en Brouwers. Ze refereren aan het plan van minister Kuipers (VWS), die haast wil maken met het moderniseren van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het Kamerdebat vindt waarschijnlijk begin juli plaats.

Uitholling

‘De zogenoemde modernisering is een eufemisme voor verdere uitholling van de vergoedingen, die al tot de laagste van Europa behoren’, schrijven de auteurs. ‘Zelfs in landen als Bulgarije, Slovenië en Kroatië krijgen farmaceuten meer betaald voor medicijnen. Bovendien zijn de gevraagde prijsverlagingen te fors en onrealistisch om te vragen aan fabrikanten. In sommige gevallen gaat het om 95%. Dat is voor elk bedrijf onrealistisch, ongeacht welke bedrijfstak het betreft. Investeerders zullen afhaken en in andere sectoren gaan beleggen, waardoor medische innovatie zal stagneren.’

Kwetsbare ouderen

Nuijten en Brouwers vervolgen: ‘Als deze zogenaamde modernisering door de Kamer wordt aangenomen, worden talloze patiënten teruggezet op goedkope en oudere middelen. Tenzij ze zelf willen bijbetalen, wat echter voor velen ondoenlijk is, vooral nu het leven zoveel duurder is geworden door de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen. Dat geldt zeker voor kwetsbare ouderen die moeten rondkomen van hun AOW.’

Zeer ingrijpend

‘En dat allemaal om een beetje te bezuinigen’, schrijven de econoom en apotheker. Ze roepen de Tweede Kamer op om de minister te vragen een onderzoek te doen naar de economische en maatschappelijke kosten van deze zeer ingrijpende maatregel.
‘Zonder goede onderbouwing mag het huidige GVS niet worden veranderd’, besluiten Nuijten en Brouwers.

O, o, o

Eerder toonden de Tweede Kamer, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en diverse artsen- en patiëntenorganisaties zich al zeer kritisch over de voorgenomen GVS-modernisering.
‘Onnodig, onverstandig en onrealistisch’, aldus de VIG.

Volledige opiniebijdrage Mark Nuijten en Koos Brouwers

Tweede Kamer kritisch over ‘modernisering’ GVS