14-06-2022

Tweede Kamer kritisch over ‘modernisering’ GVS

Vrouwen; medicijnen; gezondheid, GVS
De Tweede Kamer debatteerde op 9 juni met minister Kuipers (VWS) over het geneesmiddelenbeleid en pakketbeheer. In de Kamer leven nog veel zorgen en vragen over de voorgenomen bezuiniging op geneesmiddelenzorg via de apotheken, die vanaf volgend jaar naar verwachting miljoenen Nederlanders zal raken.

Het plan van de minister om het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) per 1 januari 2023 te moderniseren riep veel vragen op vanuit de Kamer. Waarom heeft de minister al een besluit genomen terwijl er nog een onderzoek plaatsvindt naar de regeldruk? Waarom is niet in kaart gebracht hoeveel mensen betalingsachterstanden oplopen?

Kwetsbare patiënten

In zijn algemeenheid is er nog veel onduidelijkheid over de effecten op de portemonnee en gezondheid van miljoen Nederlandse patiënten, die door de modernisering moeten bijbetalen of uitwijken naar een ander, soortgelijk geneesmiddel.
De Kamer was kritisch. GroenLinks liet bijvoorbeeld weten dat dit geen goede periode is om kwetsbare patiënten nóg kwetsbaarder te maken. De SP vindt het plan in zijn huidige vorm ongewenst, onder meer in het licht van het recent gesloten akkoord over ‘verantwoord wisselen’. Fractie Den Haan stelde vragen over de clustering binnen het GVS en constateert dat het onverstandig is dit besluit te nemen terwijl er nog zoveel onduidelijk is.

Onnodig, onverstandig en onrealistisch

Minister Kuipers gaf aan dat hij wil vasthouden aan zijn plan om het GVS te ‘moderniseren’. Hij zei wel toe de effecten op patiënten nauwkeurig te willen monitoren. Verder zei de minister toe dat hij nog voor het zomerreces een brief naar de Kamer stuurt over de regeldruk. Het debat krijgt komende weken nog een vervolg.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) gaf de afgelopen weken herhaaldelijk aan de voorgenomen modernisering van het GVS te beschouwen als een stap terug. Het plan is ‘onnodig, onverstandig en onrealistisch’, vindt de VIG.