07-07-2020

Geneesmiddelen in Nederland steeds later beschikbaar

In de periode 2015-2018 duurde het gemiddeld 252 dagen voordat door EMA geregistreerde geneesmiddelen in Nederland beschikbaar kwamen voor patiënten. De snelheid waarmee de middelen beschikbaar komen voor de patiënt verslechtert.

Dat blijkt uit de jaarlijkse EFPIA Patients WAIT Indicator Survey, uitgevoerd door IQVIA. In Duitsland is een geneesmiddel gemiddeld al na 127 dagen na EMA-goedkeuring beschikbaar voor de patiënt, gevolgd Denemarken met 154 dagen en Zwitserland met 158 dagen.

Terugval
De snelheid waarmee nieuwe geneesmiddelen beschikbaar komen, is flink afgenomen ten opzichte van de studie vorig jaar, in het bijzonder voor nieuwe oncologische middelen en weesgeneesmiddelen. Voor niet-oncologische weesgeneesmiddelen geldt een doorlooptijd van 397 dagen in Nederland.

Beschikbaarheid
Als wordt gekeken naar de beschikbaarheid van het aantal door de EMA goedgekeurde geneesmiddelen, dan is een zelfde trend waarneembaar. In de periode 2015-2018 waren in Nederland 116 van de 172 door de EMA geregistreerde geneesmiddelen beschikbaar. Daarmee zakt Nederland van plek 6 naar plek 9 van de 34 landen. Ook hier scoort Duitsland het beste binnen Europa, met 147 beschikbare geneesmiddelen.

Wachttijd
‘Dat de wachttijd voor medicijnen oploopt, is slecht nieuws voor de patiënt. Het verschil met koploper Duitsland loopt steeds verder op’, zegt Wim de Haart, Manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Dit komt door het geneesmiddelensysteem, in het bijzonder de vergoedingsprocedures die in deze landen gelden. Er liggen nog mogelijkheden om in ons systeem de balans tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid te verbeteren. Ik heb goede hoop dat we in Nederland kunnen versnellen. We werken bijvoorbeeld positief samen met Zorginstituut en het CBG in de pilot parallelle procedures.’

Sluisprocedure
‘De dalende trend herkennen we uit een recent uitgevoerde analyse van de sluisprocedure’, zegt De Haart. ‘Daar kwam naar voren dat de periode waarin de overheid en geneesmiddelenbedrijven onderhandelen over de prijs van innovatieve geneesmiddelen is opgelopen tot 380 dagen.’ Samen met Zorginstituut en het ministerie van VWS wil de VIG werken aan een efficiëntere sluis. Dat kan onder meer door bedrijven in de startfase eerder en actiever te betrekken bij het sluisproces. De VIG dringt verder aan op een beschikbaarheidsregeling, waardoor patiënten alvast toegang krijgen tot een medicijn dat in de sluis zit.

Leidraad Sluis
De VIG neemt met de in juni gepubliceerde Leidraad Sluis het initiatief om het sluisproces efficiënter te maken, zodat patiënten minder lang hoeven te wachten op een nieuw geneesmiddel. In de Leidraad is deze procedure in kaart gebracht, in samenwerking met het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland. In het document staan de 29 stappen die een geneesmiddel moet doorlopen, voordat het middel het verzekerde pakket instroomt.

EFPIA Patients WAIT Indicator 2019 Survey

Leidraad Sluis

Nederlandse patiënt wacht te lang op nieuwe medicijnen