10-05-2019

Gezond investeringsklimaat noodzakelijk voor medicijnontwikkeling

["

Het is goed voor Nederland dat de overheid en regionale overheden investeren in nieuwe bedrijven die geneesmiddelen ontwikkelen. Nederland wil immers voorop lopen op het gebied van innovatie. Een gunstig investeringsklimaat is daarvoor essentieel.<\/strong><\/p>","

Dat stelt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in een reactie op een rapport van SOMO en Wemos over overheidsinvesteringen in geneesmiddelenontwikkeling, dat 9 mei is verschenen. Publiek-private samenwerking (PPS) zorgt er voor dat kennis en expertise van verschillende partijen optimaal benut worden. Hiermee kunnen nieuwe medicijnen sneller en effici\u00ebnter worden ontwikkeld, waardoor ze sneller bij pati\u00ebnten komen.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat
<\/strong>Ook op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling wil Nederland in de eredivisie spelen. De komst van het Europees Medicijnagentschap (EMA) heeft hier een extra impuls aan gegeven. Samenwerking tussen geneesmiddelenbedrijven, startups en academische instellingen hoort tot de troeven die Nederland aantrekkelijk maakt als vestigingsland. Bovendien is dit de kern van het Nederlandse topsectorenbeleid. De overheid investeert niet alleen in innovatie in de Life Sciences & Health sector, maar ook in andere kansrijke sectoren zoals Agri & Food, Chemie en Water.

Steun in de rug
<\/strong>De steun die regionale investeringsfondsen bieden \u2013 gefinancierd vanuit het ministerie van Economische Zaken en de Provincie - vormen een eerste duwtje in de rug om startups op de rails te krijgen, zoals financiering van R&D, inhuur van onderzoekers en huisvesting. Hierbij gaat het meestal om enkele miljoenen euro\u2019s. Deze bedragen vallen in het niet bij de totale ontwikkelkosten van een nieuw geneesmiddel. Daarbij worden vanzelfsprekend afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het terugbetalen van verstrekte overheidsleningen. Het is aan betrokken partijen om te bepalen onder welke condities dat is.

Van idee tot medicijn
<\/strong>Wanneer een startup een uitvinding doet komen geneesmiddelbedrijven in beeld om deze kansrijke ontdekking verder te ontwikkelen tot een volwaardig medicijn. Dat is hard nodig, anders zouden deze ontdekkingen nooit de kans krijgen om een geneesmiddel te worden. De kosten voor dit traject zijn enorm en niet op te brengen voor een startend bedrijf. Volgens onafhankelijk adviesbureau Gupta kost het \u20ac 2,2 miljard<\/a> om een medicijn te ontwikkelen, testen en registreren. Deze kosten liggen vooral in de vele \u2018mislukte\u2019 geneesmiddelen die nooit de eindstreep halen en de hoge kapitaalkosten.<\/p>

Private investeringen<\/strong>
Geneesmiddelenbedrijven nemen het leeuwendeel van de daarvoor benodigde investeringen voor hun rekening. De totale jaarlijkse R&D-investeringen in medicijnonderzoek wereldwijd bedragen \u20ac 132 miljard, volgens cijfers van WifOR in 2019. Daarvan brengen bedrijven bijna driekwart op: \u20ac 95 miljard.<\/p>