19-07-2022

Hugo Hurts nieuwe voorzitter Adviescollege Code

Hugo Hurts, Code
©

Fotograaf: Bart Versteeg

Drs. Hugo Hurts is door de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) benoemd tot nieuwe voorzitter van het Adviescollege Code van de VIG.

Hij volgt hiermee André Rouvoet op die per 1 augustus stopt als voorzitter. Onder zijn voorzitterschap is het college een kritisch klankbord voor de VIG gebleken, met een prikkelende en verrijkende rol bij de implementatie en verdere ontwikkeling van de Code. Drs. Cathy van Beek en prof. dr. ir. Koos van der Hoeven blijven zitting houden in het college.

CBG en VWS

Hugo Hurts heeft uitgebreide ervaring binnen de geneesmiddelensector. Hij was tot 1 mei 2021 directeur/secretaris van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Daarvoor was hij onder meer directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van VWS

Nek uitgestoken

Hugo Hurts: ‘Met de Code heeft de VIG haar nek uitgestoken. De leden van de VIG laten hiermee zien dat ze willen inspelen op belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij. Een uitgesproken sterk punt vind ik dat onafhankelijk toezicht op de naleving onderdeel is van de Code. Samen met de andere leden van het Adviescollege neem ik de toezichtrol de komende jaren graag op mij, ook om er aan bij te dragen dat de Code een dynamisch en levend document blijft.’

Onafhankelijk college

Het onafhankelijke Adviescollege is gestart in januari 2020 en houdt zich bezig met het toezicht op de naleving van de maatschappelijke Code van de VIG. Het College geeft gevraagd en ongevraagd advies over de Code en houdt de sector scherp in de oriëntatie op de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Nieuwe versie Code

De Code kent een ‘groeimodel’, wat inhoudt dat jaarlijks wordt bekeken of en hoe de deze wordt aangepast. Daarbij speelt het Adviescollege een belangrijke rol. De periodieke herziening van de Code én de actieve en onafhankelijke inbreng van het College daarbij zijn wereldwijd uniek.

Op 7 juli publiceerde de VIG een nieuwe versie van de Code met aanvullende normen op het vlak van duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en inclusiviteit.

Meer over de Code

Duurzaamheid stevig verankerd in maatschappelijke Code geneesmiddelensector