15-02-2022

Innovation Facts: 45 nieuwe geneesmiddelen verwacht in 2022

About_VIG_main-visual
De ontwikkeling van nieuwe vaccins en geneesmiddelen tegen COVID-19 kreeg vorig jaar veel interesse. Maar ondertussen gingen ook bij andere aandoeningen de ontwikkelingen in een hoog tempo door. Dit zal er toe leiden dat er dit jaar mogelijk 45 nieuwe geneesmiddelen beschikbaar komen voor patiënten. Tegen COVID-19, andere infectieziekten, maar ook voor kanker en stofwisselingsziekten.

Dat blijkt een analyse van cijfers van vfa, de Duitse koepelorganisatie van geneesmiddelenbedrijven. Deze raming is gebaseerd op de in de EU aangevraagde of recentelijk verleende goedkeuringen voor nieuwe geneesmiddelen, alsmede op de programma's voor versnelde ontwikkeling geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19.

Innovatieve geneesmiddelen

Op basis hiervan verwacht de vfa dat dit jaar meer dan 45 geheel nieuwe geneesmiddelen op de markt zullen komen. Dit is vergelijkbaar met het aantal in 2021 (46). Daarnaast zal het toepassingsgebied van sommige reeds gelanceerde geneesmiddelen waarschijnlijk worden uitgebreid - bijvoorbeeld tot andere soorten kanker of COVID-19.

Infectieziekten

Meer dan een kwart van de 45 geneesmiddelen zijn gericht op de behandeling van infectieziekten. De verwachting is dat er ook dit jaar nog nieuwe vaccins tegen COVID-19 beschikbaar komen. Hierbij gaat het om vaccins die op de klassieke manier gemaakt zijn, bijvoorbeeld met behulp van afgedode virusdeeltjes. Ook zullen de eerste geneesmiddelen voor de behandeling van corona op de markt komen die patiënten kunnen slikken.

Nieuwe geneesmiddelen met antivirale antilichamen zouden onder meer kunnen helpen bij de bescherming van mensen die niet voldoende bescherming tegen vaccins kunnen opbouwen. Nieuwe vaccins zouden ook bescherming kunnen bieden tegen andere ziekten, met name knokkelkoorts, cholera, hepatitis B, influenza en pneumokokkeninfecties.

Antibiotica

De vfa verwacht dat er dit jaar verschillende nieuwe antibiotica tegen ziekmakende bacteriën op de markt komen. Dit is belangrijk om een tegenwicht te bieden tegen de steeds meer voorkomende antibiotica-resistente bacteriën.

Kanker

Verwacht wordt dat in 2022 nog eens een kwart van de nieuwe geneesmiddelen gericht zal zijn tegen verschillende vormen van kanker. Op het gebied van niet-kleincellige longkanker (NSCLC) worden meerdere nieuwe middelen verwacht. Maar ook voor de behandeling van blaas-, borst- en pancreaskanker, gastro-intestinale stromale tumoren, gliomen, neuroblastomen, diverse leukemieën en lymfomen, multipel myeloom en melanoom van het oog is er een goede kans op nieuwe behandelingen.

ATMP’s

Deze nieuwe anti-kanker geneesmiddelen behoren tot verschillende geneesmiddelenklassen. Sommige middelen remmen de groei van tumoren af. Anderen zorgen er voor dat het immuunsysteem de kankercellen beter kan herkennen en kan opruimen. Weer andere middelen bevatten een bolletje met een giftige stof, die door kankercellen wordt opgenomen en deze vergiftigt.

Ook op het gebied van celtherapie (CAR-T) zijn nieuwe behandelingen te verwachten. Hierbij wordt bij een patiënt bloed afgenomen en worden cellen van het immuunsysteem geïsoleerd. In een laboratorium worden deze cellen genetisch aangepast en vervolgens teruggegeven aan de patiënt. De aangepaste immuuncellen zijn zeer effectief in het opruimen van kankercellen.

Zeldzame ziekten

Belangrijk blijft daarnaast het zoeken naar behandelingen voor zeldzame ziekten. Alhoewel de afgelopen twintig jaar op dit vlak veel bereikt is, blijft het merendeel van de duizenden zeldzame ziekten nog steeds onbehandelbaar. Toch zijn er enkele lichtpuntjes in het verschiet. Mogelijk komt dit jaar voor het eerst een geneesmiddel tegen een zeer zeldzame botziekte. Bij patiënten die leiden aan fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) veranderen kraakbeen en andere soorten bindweefsel geleidelijk in bot. Dit heeft vergaande gevolgen: patiënten worden stijf, kunnen minder goed bewegen en problemen krijgen met eten en ademen. Mensen met FOP worden gemiddeld 40 jaar oud. Er zou ook een geneesmiddel kunnen worden ontwikkeld om de levensverwachting te verbeteren van patiënten met versnelde veroudering als gevolg van Hutchinson-Gilford progeria.

Overige behandelingen

Verwacht wordt dat het brede spectrum van nieuwe geneesmiddelen in 2022 ook nieuwe behandelingen zal opleveren voor patiënten met chronische nierziekten, HIV-infectie, groeistoornissen, auto-immuunziekten, migraine, baarmoederfibromen en vele andere aandoeningen.

Bron: vfa