25-01-2022

Een verborgen ramp: 1,27 miljoen doden door resistentie bacteriën

Virus g6fcc50807 1920
Terwijl de wereld hard werkt aan de bestrijding van het COVID-19 virus, voltrekt zich tegelijkertijd een andere ramp. Mensen gaan dood aan bacteriële infecties omdat antibiotica niet werken. De wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde eerder al, maar recente cijfers laten zien dat antimicrobiële resistentie (AMR) nu al één van de belangrijkste doodsoorzaken is.

Wetenschappers van de universiteiten van Washington en Oxford rekenden uit dat in 2019 1,27 miljoen mensen zijn overleden als gevolg van AMR en dat bij 4,95 miljoen sterfgevallen resistentie voor antibiotica een rol speelde. Dat blijkt uit recent onderzoek in 204 landen en gebieden dat is gepubliceerd in The Lancet.

Kinderen

De sterfgevallen deden zich in elk van de 204 onderzochte landen en gebieden voor. Verontrustend is dat 20% van de slachtoffers kinderen zijn van jonger dan vijf jaar. De meeste gevallen waren volgens de wetenschappers gevonden in lage- en midden-inkomenslanden, maar ook rijke landen hebben te maken met alarmerend hoge niveaus van AMR.

Actie

Het onderzoek toont aan dat de AMR-uitdaging ‘groter is dan we eerder dachten’, zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Maar we kunnen het tij nog keren als we hier samen een politieke en gezondheidsprioriteit van maken.’ Schouw roept op tot het bundelen van wetenschappelijk onderzoek en meer financiering daarvoor. ‘Met aandacht voor valorisatie. Twee jaar geleden heeft de internationale farmaceutische industrie een fonds opgericht voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Het zou toch fantastisch zijn als we vanuit de Nederlandse wetenschap hier een bijdrage aan kunnen leveren.’

Lessen COVID-19

Schouw hoopt dat overheden leren van COVID-19. ‘Deze pandemie heeft ons waardevolle lessen geleerd op het gebied van het ontwikkelen van middelen tegen infecties. Intensieve publiek-private samenwerking heeft ons binnen een hele korte tijd vier werkzame vaccins opgeleverd. Deze ervaringen kunnen ook helpen bij de aanpak van AMR.’

Brede aanpak

De geneesmiddelensector dringt aan op investeringen. Maar geld alleen is niet voldoende. De directeur van de wereldwijde geneesmiddelenorganisatie IFPMA, Thomas Cunie, riep vorige week regeringen op te zorgen voor ‘nieuwe economische stimulansen, pragmatische waardebeoordelingen van antibiotica en hervormingen van de terugbetaling om toegang mogelijk te maken’. Schouw is het hier mee eens: ‘Alleen een brede aanpak zal tot resultaat leiden.’

Lees ook 'Consortium pakt samen antibioticaresten in water aan'

VIG Actieplan infectieziekten

VIG Talk 3 - AMR (Antimicrobiële resistentie)