13-10-2020

Inspiratiegids om geneesmiddelenketen verder te verduurzamen

De Inspiratiegids ‘Op weg naar een duurzame farmacieketen’ is vrijdag gelanceerd. De VIG, Neprofarm, KNMP en Bogin willen met deze gids zorgverleners, organisaties en bedrijven in de sector verder helpen met de verduurzaming binnen de geneesmiddelenketen.

De gids, een initiatief van de Coalitie Duurzame Farmacie in samenwerking met Partners for Innovation, bevat actuele ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden. ‘Alle stappen in de levenscyclus van een geneesmiddel bieden kansen voor verduurzaming’, zegt Brigit Segers-Van Soest, programmanager duurzaamheid van de Coalitie. ‘Van het ontwikkelen, produceren, verpakken, transporteren, uitgeven, voorschrijven tot aan gebruiken en vernietigen van geneesmiddelen.’

Gezondheidswinst
Het besef in de maatschappij over klimaatverandering groeit en daarbij ook de aandacht voor de effecten van geneesmiddelen op het milieu en mate van verspilling. ‘Binnen de geneesmiddelenketen wordt daar werk van gemaakt’, zegt Van Soest. ‘Verduurzaming van de keten levert naast milieuwinst ook gezondheidswinst op doordat bijvoorbeeld antibioticaresistentie bij de bron kan worden aangepakt en door reductie van CO2-uitstoot.’

Samenwerking
Het realiseren van een duurzame farmacieketen lukt alleen door verregaande samenwerking tussen de partijen die deel uitmaken van deze keten – vanaf de ontwikkeling en toelating van medicijnen, distributie, het voorschrijven en gebruik, tot aan afvalverwerking en waterzuivering. Hiervoor is een ketenbrede en integrale benadering nodig waarbij met gezondheid en veiligheid voor de patiënt voorop, de kosten, de leveringszekerheid én het milieu wordt meegenomen.

Week van het Water
Een voorbeeld van deze ketenbrede samenwerking is de Ketenaanpak medicijnresten uit water. Een initiatief waarin de overheid, medische sector en de (drink)watersector samen onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om de hoeveelheid medicijnresten in het water te verminderen. Het RIVM maakte gisteren bekend dat de hoeveelheid medicijnresten in het water inmiddels wordt geschat op 190 ton per jaar. In de Week van het Water (10 tm 25 oktober) vraagt de Coalitie Duurzame Farmacie samen met waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere waterorganisaties éxtra aandacht voor het terugdringen van medicijnresten in het water en voor het inleveren van medicijnen met een landelijke inzamelweek.

Inspiratiegids: Op weg naar een duurzame farmacieketen

Artikel Milieu Magazine: Duurzaamheid biedt farmacie nieuw perspectief [PDF]

Onderzoek RIVM: Medicijnresten en water: een update