06-07-2021

Internationale erkenning voor ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’

Medicijnresten in water
De ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ heeft internationale erkenning gekregen tijdens de uitreiking van de Future Policy Award.

De Future Council van de Verenigde Naties reikt jaarlijks de Future Policy Awards uit, de 'Oscars voor het beste beleid'. De Ketenaanpak Medicijnresten uit Water was een van de twaalf finalisten. 'We hebben helaas de prijs niet gewonnen, maar genomineerd worden door de VN voor deze unieke award is al een enorme eer en betekent voor de betrokken partijen al dat ons gezamenlijke werk wordt erkend. Want verduurzaming betekent cross-sectorale bruggen bouwen, en dat zijn we aan het doen', zegt Brigit van Soest, programmamanager van de Coalitie Duurzame Farmacie (VIG, Bogin, Neprofarm, KNMP).

In de Ketenaanpak Medicijnresten werkt het ministerie van Infrastructuur en Water samen met ziekenhuizen, artsen, apothekers, farmaceuten, waterschappen en drinkwaterbedrijven om gezamenlijk medicijnresten terug te dringen in water.

Het terugdringen van medicijnresten uit het water is een van de manieren om antimicrobiële resistentie (AMR) terug te dringen. Volgens de WHO is antibioticaresistentie een van de grootste bedreigingen van gezondheid en voedselveiligheid.