12-07-2022

Kamer neemt twee moties aan over medicijnen

Tweede Kamer
De Tweede Kamer wil meer zicht op de gevolgen van de voorgenomen GVS-wijziging voor patiënten. Bovendien wil de Kamer meer aandacht voor de rol van medicijnen in de strijd tegen arbeidstekorten in de zorg. Twee moties over deze onderwerpen werden op 7 juli aangenomen.

Kamerlid Liane den Haan constateerde dat er nog grote onzekerheid bestaat over de financiële effecten van de voorgenomen wijziging van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor specifieke patiëntgroepen. Als de voorgenomen GVS-wijziging per 1 januari 2023 doorgaat, worden enkele miljoenen patiënten geconfronteerd met bijbetalingen, is de verwachting. Maar wie precies wordt getroffen en hoe hard, is nog onduidelijk. Meer zicht daarop valt pas te verwachten als het ministerie van VWS de nieuwe vergoedingslimieten voor de zogenaamde ‘clusters’ in het GVS publiceert. De voltallige Kamer wil dat minister Kuipers meteen na publicatie van de vergoedingslimieten hierover in gesprek gaat met veldpartijen.

Personeelstekort

De andere motie over medicijnen die de Kamer aannam, was ingediend door VVD-Kamerleden Jacqueline van den Hil en Judith Tielen. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet in gesprek gaat met veldpartijen over de vraag hoe effectiever gebruik van geneesmiddelen bij kan dragen aan het verhogen van de kwaliteit van de zorg én aan het oplossen van de personeelstekorten in de zorg.
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) publiceerde begin juli een onderzoek over dit onderwerp van PwC Strategy&, met betrokkenheid van voormalig zorgminister Ab Klink. Uit het onderzoek blijkt dat door beter, slimmer en gepast medicijngebruik het arbeidstekort in de zorg kan dalen met 3.000 tot 6.000 fte in 2031. Ofwel: verlaging van het tekort met 8 tot 14%.

Motie Den Haan over gevolgen GVS-wijziging

Motie Tielen en van den Hil over medicijnen en arbeidstekort

Tekort zorgpersoneel daalt met 14% door gepast gebruik medicijnen