03-09-2019

Kennisatelier Geneesmiddelen in het milieu

Op 4 oktober organiseert de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, samen met Bogin en Neprofarm het Kennisatelier Geneesmiddelen in het milieu: samen werken aan oplossingen. Hoe kunnen we onze voetafdruk van medicijnresten in het water terugdringen?

Jaarlijks belanden er ten minste 140.000 kilo aan geneesmiddelenresten in het water. Dit heeft een negatief effect op het milieu en bemoeilijkt de drinkwaterzuivering. De verwachting is dat de concentratie medicijnresten in het water de komende jaren alleen maar verder toeneemt als gevolg van de vergrijzing en klimaatverandering.

Sprekers
Brigit van Soest-Segers, Programmamanager duurzaamheid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm, heeft vijf hoofdrolspelers uitgenodigd hun visie te delen over dit complexe en uitdagende onderwerp: Cathy van Beek (kwartiermaker Duurzame Zorg), Marc de Rooy (ministerie van Infrastructuur en Water), Caroline Moermond (RIVM), Marlies Kampschreur (Waterschap Aa en Maas) en Chantal Meertens (GlaxoSmithKline).

Aanmelden
De bijeenkomst is toegankelijk voor leden en stakeholders van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wilt u deze informatiebijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan wel even van tevoren aan.

Congres Green Deal
Op 10 oktober vindt het Congres Green Deal Duurzame Zorg plaats. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere circulair inkopen, ketenaanpak voor terugdringen medicijnresten in water en het opstellen van routekaarten naar een klimaatneutrale zorgsector in het jaar 2050. Daarnaast vindt op het congres de derde ronde van de ondertekening van de Green Deal Zorg 2.0 plaats. Gerard Schouw zette al in oktober 2018, namens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, zijn handtekening onder de Green Deal.