24-02-2020

Kennisatelier: Nederland naar de top in medicijnontwikkeling?

Clémence Ross-Van Dorp, kersverse ambassadeur topsector Life Sciences & Health, onthult tijdens een kennisatelier op 16 april hoe we van Nederland een biotech-hub kunnen maken waar de wereld niet omheen kan.

Nederland heeft alles in huis om uit te groeien tot de grootste Life Sciences & Health-hub van Europa. Maar hoe benutten we die kansen zodat we die positie ook écht pakken? Clémence Ross-Van Dorp, Ida Haisma (Leiden Bio Science Park) en Carla Vos (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) presenteren tijdens dit kennisatelier hun ambitieuze plannen en ideeën.

Ambassadeur LSH
Ross-Van Dorp, oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, is per 1 januari 2020 trekker van het Nationaal Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health’. Het Actieprogramma is opgezet naar aanleiding van de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland begin 2019. Haar opdracht: de economische en maatschappelijke kansen die de komst van de EMA biedt, verzilveren en zo de Nederlandse LSH-sector te versterken.

Innovatiedistrict
Ida Haisma, de nieuwe directeur van Leiden Bio Science Park (LBSP), is aangesteld om het huidige Science Park te transformeren tot innovatiedistrict. Het LBSP staat internationaal hoog aangeschreven, en trekt studenten, wetenschappers en ondernemers uit de hele wereld aan.

Versterken LSH-sector
Carla Vos, hoofd Kennis en Beleid en plaatsvervangend directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), geeft een toelichting op de initiatieven van de VIG om de LSH-sector te versterken en wat vanuit het bedrijfsleven nodig is om koploper te worden.

Praktische informatie
Dit kennisatelier is toegankelijk voor leden en stakeholders van de Vereniging. Het programma en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van de VIG.