15-09-2020

Medicijnen en vaccins: investering in gezondheid en economie

Het kabinet gaat meer doen om de productie en ontwikkeling van medicijnen in ons land te versterken. Dat blijkt uit de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

‘Met de indringende lessen van de coronacrisis in gedachten is dit het juiste moment om te investeren in gezondheid’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).
De coronapandemie was en is een serieuze stresstest voor de zorg en de maatschappij. ‘We zien nu scherper dan ooit dat onze samenleving en economie vastlopen, als medicijnen en vaccins ontbreken’, zegt Schouw. ‘De zwakke plekken in ons zorgsysteem zijn bloot gelegd.’

Afhankelijk
Schouw wijst er op dat we voor de toelevering van veel cruciale medicijnen afhankelijk zijn van China en India. Extra geneesmiddelentekorten waren dit voorjaar alleen met veel kunst- en vliegwerk van producenten, groothandels en apothekers te voorkomen. Daarnaast kan het ondernemersklimaat voor bedrijven die in Nederland medicijnen willen ontwikkelen en produceren nog beter.

Drie oplossingen

De VIG ziet drie belangrijke oplossingsrichtingen voor het kabinet:

  • Herwaardeer het geneesmiddel. Een samenleving kan niet draaien zonder goede vaccins en medicijnen. Ontwikkel een duurzame visie op geneesmiddelenzorg, rekening houdend met de baten van medicijnen, nieuwe virussen en antibioticaresistentie én het groeiend aantal patiënten. Overigens: per ziekenhuispatiënt dalen de medicijnkosten al jaren.
  • Maak van Nederland een medicijnhub. Creëer een ondernemersklimaat dat concurrerend is met dat van andere landen, zodat we zelf meer medicijnen en vaccins kunnen ontwikkelen, produceren en exporteren. De VIG presenteerde daartoe in juli al een achtpuntenplan en is blij met de aankondiging in de begroting van de minister van EZK om samen met de minister van VWS de productieketen in de farmaceutische sector en het innovatie-ecosysteem te versterken.
  • Werk aan snellere en bredere toegang. Kijk kritisch naar de huidige procedures voor toelating van nieuwe geneesmiddelen. Bij het vergoedingstraject moet een versnelling van enkele maanden mogelijk zijn voor onze patiënten. Nu krijgen bijvoorbeeld Duitse en Belgische patiënten maanden eerder toegang tot innovatieve, soms levensreddende geneesmiddelen dan Nederlandse.

Investeren in gezondheid
Schouw: ‘Het is verstandig dat het kabinet in de Troonrede specifiek het belang van preventie onderstreept. Vaccins en medicijnen verdienen een prominentere plek in een toekomstig preventiebeleid. Onze gezondheid is veel te belangrijk om op het spel te zetten. Investeren in medicijnen is investeren in welvaart en welzijn, laten we dát niet vergeten!’