28-10-2022

Minder medicijnverspilling: obstakels en oplossingen

Medicijnen verpakkingen
Als we écht serieus werk willen maken van de strijd tegen medicijnverspilling, zijn aanpassingen nodig in de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

De wetgeving voor medicijnen is behoorlijk streng, omdat patiëntveiligheid – terecht – altijd voorop staat.
‘Maar iedereen kan zich voorstellen dat het zonde is om innovatieve, nog ongebruikte medicijnen weg te gooien, als de betreffende patiënt bijvoorbeeld kort na uitgifte van die medicijnen overlijdt’, zegt Carla Vos, hoofd Kennis en Beleid bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Geneesmiddelenbedrijven maken geen medicijnen om ze in het afval te laten belanden. We moeten dus in overleg met allerlei partijen vaststellen wat nodig is om in bepaalde situaties verantwoorde uitzonderingen mogelijk te maken.’

Verantwoord en flexibel

Vos: ‘Daarnaast zou het goed zijn als autoriteiten als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meer invulling geven aan een verantwoorde flexibele opstelling. Dit kan door gecontroleerde pilots in ziekenhuizen en verzorgingshuizen stap voor stap uit te breiden.’
Nu zijn apothekers vaak nog om begrijpelijke redenen terughoudend met heruitgifte van ongebruikte medicijnen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de kwaliteit van die medicijnen. Maar met hulpmiddelen zoals zegels, chips en temperatuurloggers is goede kwaliteitscontrole mogelijk.

Succesvolle proef

Het Radboudumc is bezig met een succesvolle proef tegen medicijnverspilling, schreven diverse media deze week. Nu al is €600.000 bespaard bij een proef waaraan vier ziekenhuizen en ruim duizend kankerpatiënten meewerken. Als een van de vier partners in de Coalitie Duurzame Farmacie juicht de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) elk initiatief tegen medicijnverspilling van harte toe.

Niet zo simpel

De VIG bracht onlangs in een whitepaper in kaart welke obstakels en oplossingen er zijn in de strijd tegen medicijnverspilling, een belangrijk onderwerp in het kader van budgetbeheersing en duurzaamheid.
Het beperken van medicijnverspilling begint aan de voorkant, bij het voorkómen dat geneesmiddelen onnodig op voorraad liggen of worden verstrekt. Wanneer dit niet lukt, is de volgende stap het inzamelen en opnieuw uitgeven van ongebruikte medicijnen. Die heruitgifte is in de praktijk nog niet zo simpel, vanwege juridische, logistieke, financiële en (ICT) technische obstakels, zoals hierboven beschreven.

Actieplan naar minister

Geïnspireerd door de Inspiratiegids ‘Verspil geen pil’ van de Coalitie Duurzame Farmacie maakten de Tweede Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Liane den Haan (Fractie Den Haan) het actieplan ‘Verspil geen pil’. Zij presenteerden hun actieplan in juni aan minister Ernst Kuipers van VWS.

Actieplan ‘Verspil geen pil’ naar minister Kuipers