03-11-2020

Ministeries lanceren aantrekkelijke strategie ecosystemen

Onderzoekers en ondernemers floreren vooral in goed op elkaar aangesloten ecosystemen. Om bestaande ecosystemen te versterken en nieuwe te stimuleren, lanceert het kabinet een strategie die helpt te innoveren. De VIG juicht dit initiatief toe.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) en minister Ingrid van Engelshoven (OCW) lanceerden maandag de kabinetsstrategie ‘Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen’. Zij baseerden zich daarbij mede op meer dan 100 interviews met experts en achtergrondonderzoek van Dialogic.

Kennisvalorisatie
‘In ecosystemen komen kennis en bedrijfsleven samen en vallen schotten en bureaucratie weg’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Deze manier van samenwerking is een aantrekkelijke vorm van kennisvalorisatie die wij toejuichen. Het is mooi om te zien dat twee ministeries die hierbij een sleutelrol hebben, de werkwijze van ecosystemen erkennen en ook in een volgende kabinetsperiode verder stimuleren.’

Over ecosystemenstrategie
De kabinetsstrategie biedt handvatten om inzichtelijk te maken hoe een ecosysteem eruit ziet, welke uitdagingen in een ecosysteem spelen, welke activiteiten goed gaan of juist versterking nodig hebben en hoe ze dit het beste kunnen vormgeven. Als voorbeeld van een bloeiend ecosysteem, noemen Keijzer en Engelshoven de publiek-private samenwerking op het gebied van Artificial Intelligence, gezondheidszorg en quantumtechnologie.

Learning community
Het kabinet bouwt een zogenoemde learning community op om in gesprek te blijven met experts en sleutelfiguren uit de ecosystemen, inclusief bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden. De learning community zal naar verwachting in 2021 van start gaan met een (online) conferentie en/of een serie webinars.

Persbericht Ecosystemenstrategie