12-03-2024

Noodkreet: stop de innovatieklimaatcrisis

Artificial intelligence Shutterstock 612800822

In een brandbrief aan de Tweede Kamer uiten bedrijven en kennisorganisaties, waaronder de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland. Over de continuïteit van het Nationaal Groeifonds, een cruciale aanjager van innovatie, is namelijk onzekerheid ontstaan. De ondertekenaars roepen de Tweede Kamer op om het Groeifonds intact te houden.

Tijdens het debat Verdienvermogen van Nederland op 15 februari jl. heeft minister Adriaansens de vierde indieningsronde van Het Nationaal Groeifonds, die op 1 april open zou gaan, met twee maanden uitgesteld. Vervolgens bleef onduidelijk of van uitstel ook afstel komt. De ondertekenaars van de brandbrief willen vóór 1 juni duidelijkheid over de continuïteit van het Groeifonds. Immers: de innovatiemotor van Nederland kan niet tijdelijk worden stilgezet.

Investeren in innovatie

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet sinds 2021 in projecten die zorgen voor het duurzame verdienvermogen van Nederland. Het fonds maakte diverse projecten mogelijk, waaronder projecten voor het verbeteren van de zorg met meer aandacht voor de mens. De sluimerende onzekerheid over de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds kan het einde betekenen van veel initiatieven die nu gebouwd worden.

Open brief informateur

De VIG uitte eind vorig jaar ook al haar zorgen over de stabiliteit en aantrekkelijkheid van het innovatie- en vestigingsklimaat in Nederland. In een open brief aan de toenmalige informateur, Ronald Plasterk, schetsten we de grote bijdrage van de geneesmiddelensector aan de Nederlandse economie. Als hoogtechnologische en groene maakindustrie is de biotechnologische sector essentieel voor het toekomstig verdienvermogen.

Nederland blijft achter

Een aantrekkelijk en stabiel innovatie- en vestigingsklimaat is cruciaal voor ieder bedrijf dat voor (grote) investeringsbesluiten staat. Dat geldt zeker voor geneesmiddelenbedrijven waar investeringen al snel de omvang van vele honderden miljoenen hebben. We zien dat landen om ons heen (Frankrijk, Duitsland, België) succesvolle industriepolitiek bedrijven door totaalpakketten voor te stellen om bedrijven aan te trekken. Nederland blijft hier achter.

Juiste randvoorwaarden

De overheid is aan zet om de juiste randvoorwaarden te creëren die het Nederlandse innovatie- en vestigingsklimaat aantrekkelijk houden. Dan denken we, naast het Nationaal Groeifonds, aan bewezen effectieve regelingen als de Innovatiebox, de WBSO en de 30%- regeling die voor tienduizenden bedrijven drempels wegnemen om te investeren in onderzoek, ontwikkeling en productie en om toptalent aan te trekken dat in Nederland onvoldoende voorhanden is. Het is van groot belang dat een nieuw kabinet de waarde van dergelijke regelingen onderkent en deze stimuleert.

Oproep Tweede Kamer

In een onzekere wereld, zoals die van innovatie, zijn duidelijkheid en zekerheid van groot belang. Er is een stabiel beleid nodig om de inherente risico’s van innovatieve investeringen aan te durven en langjarig te kunnen bouwen. Daarom verzoeken de VIG en de overige dertig ondertekenaars aan de Tweede Kamer: Voer een stabiel beleid, zeker nu er nog geen kabinet is. En zet positieve woorden over verdienvermogen en innovatie om in daden.

Lees meer