28-04-2023

Opnieuw streep door bezuiniging GVS

GVS, Geneesmiddelen, verpakkingen, apotheek, vergoeding
Minister Kuipers ziet ook volgend jaar af van de geplande ‘modernisering’ van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die op 28 april door het kabinet bij de Tweede Kamer is ingediend.

Sinds de aankondiging van de geplande modernisering van het GVS in april vorig jaar is er veel kritiek op het voorstel, dat grote consequenties zou hebben voor miljoenen mensen die apotheekgeneesmiddelen gebruiken. Zij zouden ofwel moeten bijbetalen om hun huidige geneesmiddelen te kunnen houden, ofwel moeten overstappen op andere geneesmiddelen, met alle gevolgen van dien. Veldpartijen in de zorg uitten zich buitengewoon kritisch over deze bezuiniging op de extramurale farmaceutische zorg en vonden gehoor in de Tweede Kamer.

Alternatieve maatregelen

Vorig jaar september trok minister Kuipers zelf de stekker al tijdelijk uit het bezuinigingsplan, dat oorspronkelijk afgelopen januari in werking moest treden. Dit deed hij na druk uit het veld en van de Kamer. De maatregel werd als onverstandig beschouwd in tijden van ernstige beschikbaarheidsproblemen. Vandaag blijkt dat invoering van de maatregel ook per 1 januari 2024 niet doorgaat. Wel gaat het kabinet kijken naar alternatieve maatregelen ‘ter invulling van de structurele taakstelling’, waarvan op dit moment nog onduidelijk is wat die zullen betekenen voor zorgpartijen en patiënten.

Pas op de plaats

Ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) heeft haar zorgen geuit over het bezuinigingsplan dat miljoenen patiënten zou duperen en is blij dat de minister opnieuw pas op de plaats maakt.

De VIG riep eerder al op om te komen tot een integrale visie op passende farmaceutische zorg. De geneesmiddelensector is graag bereid daaraan mee te werken.

Zie de Voorjaarsnota

Lees ook: Dupeer patiënten niet met lagere medicijnvergoedingen