11-06-2019

Positieve beoordeling Spinraza verwacht

["

Spinraza (nusinersen<\/em>), een middel voor de behandeling van spinale musculaire atrofie (SMA), zal naar verwachting op korte termijn ook worden vergoed voor pati\u00ebnten ouder dan 9,5 jaar. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg verwacht een positief advies van het Zorginstituut.<\/strong><\/p>","

Dat gaf Bruins donderdag aan bij het Algemeen Overleg over het geneesmiddelenbeleid. Daarmee wordt het medicijn binnenkort waarschijnlijk voor alle pati\u00ebnten met de ernstige spierziekte vergoed. Tot nu toe gold voor dit geneesmiddel een leeftijdsgrens van 9,5 jaar, omdat de werking van het middel bij oudere kinderen niet voldoende bewezen was. Het Zorginstituut moet nog formeel een advies geven.

Verheugd
<\/strong>De ontwikkelaar van het medicijn, Biogen, laat in een reactie weten verheugd te zijn over het verwachte positieve advies van het Zorginstituut over het optrekken van de leeftijdsgrens voor vergoeding. \u2018Oudere kinderen vallen nu nog buiten de huidige vergoedingsregeling, maar kunnen dankzij voorwaardelijke toelating alsnog met de behandeling starten\u2019, aldus Biogen.

Snel starten
<\/strong>Als er een definitief besluit is genomen over voorwaardelijke toelating, zullen alle partijen ernaar streven om de behandeling zo snel mogelijk te laten starten, laat Biogen in een reactie weten. \u2018Hiervoor moeten echter nog wel enkele stappen genomen worden, zoals het opstellen van een onderzoeksprotocol en een convenant voor voorwaardelijke toelating.\u2019

SMA
<\/strong>SMA is een erfelijke progressieve neuromusculaire aandoening en wordt gekenmerkt door progressieve spierzwakte en verlamming. De eerste symptomen van de ziekte kunnen zich al op jonge leeftijd voordoen en de impact op het leven pati\u00ebnten en de mensen om hen heen is groot. Omdat er tot dusver geen behandeling was, is nusinersen een belangrijke doorbraak voor mensen met SMA.<\/p>"]