26-03-2019

Publieke Tribune over geneesmiddelensector

["

In de eerste aflevering van het nieuwe discussieprogramma Publieke Tribune, onder leiding van journalist Coen Verbraak, stonden geneesmiddelen centraal. Vier ervaringsdeskundigen uit de zorg beantwoordden vragen rondom het thema \u2018Wie is de baas over mijn medicijnen?\u2019<\/p>","

Bart van den Bemt (poliklinisch apotheker), Sanne Groenemeijer (general manager Novo Nordisk), Ruben Wenselaar (CEO Menzis) en Diana Veldman (directeur-bestuurder Pati\u00ebntenfederatie Nederland) waren uitgenodigd in het voormalige ziekenhuis Zonnestraal in Hilversum om actuele issues rondom geneesmiddelen te bespreken met het publiek.

Zoektocht
<\/strong>Aan Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, en hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg, de taak om een uur discussie samen te vatten en zijn visie te geven. Putters: \u2018Ik zie een zoektocht tussen enerzijds menselijke waardigheid en tegemoet komen aan de belangen van pati\u00ebnten. Anderzijds heb je te maken met de betaalbaarheid van zorg en hoe houden we dat in de toekomst in goed evenwicht.\u2019 De SCP-directeur gaf de zorgsector vrijblijvend drie lessen mee.

Drie lessen
<\/strong>Volgens Putters zou de zorg erbij gebaat zijn als er meer transparantie komt over geneesmiddelen en de totstandkoming van medicijnprijzen. Verder roept hij op tot grotere betrokkenheid van en met de pati\u00ebnt. \u2018Goede informatie is \u00e9\u00e9n ding, maar samen beslissingen nemen is nog wel wat anders. Er moet meer ruimte zijn voor de dialoog met de pati\u00ebnt over alle aspecten van geneesmiddelen.\u2019 Ten slotte vraagt Putters zich af of er wel voldoende politiek en publiek debat is over de toekomst. \u2018Er komen zoveel nieuwe technologie\u00ebn en mogelijkheden op ons af; hoe gaan we hiermee om en hoe zorgen we voor voldoende draagvlak?\u2019 Hij sloot zijn betoog af met de oproep aan zorgpartijen om breed met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de medicijnen.<\/p>

Uitzending Publieke Tribune: Wie is de baas over mijn medicijnen?<\/a><\/p>"]