10-12-2019

Rondetafel over pay for performance

Is pay for performance hét businessmodel voor de toekomst van de geneesmiddelensector? Deze vraag stond 19 november centraal tijdens een rondetafelbijeenkomst van de werkgroep Debat & Advies van de Young Innovators of Medicines.

Dertig jonge afgevaardigden van geneesmiddelenbedrijven waren naar het kantoor van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen afgereisd om van gedachten te wisselen over de definitie van value en performance, randvoorwaarden voor pay for performance en stappen die gezet moeten worden om pay for performance te laten slagen. Karst Jan de Jong, Senior Consultant bij Vintura, leidde de sessie.

Value & Performance
Joep Rijnierse, medisch directeur bij Amgen, ging nader in op de begrippen value en performance. Reinierse vindt dat we van medicijnen verkopen naar het leveren van een succesvolle volledige behandeling moeten. Daarbij is het belangrijk dat we met betrokken partijen aan tafel zitten en rekening houden met elkaars belangen, maar vooral met die van de patiënt. Tijdens de discussie kwam naar voren dat het gezamenlijk vaststellen van ‘waarde’ de eerste stap is om te komen tot een pay for performance-overeenkomst. Dit kan op basis van klinische uitkomsten, op Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en/of economisch vlak. Essentieel is dat de patiënt hierbij centraal staat en er samen gekeken wordt naar welke uitkomsten het belangrijkst zijn.

Samenwerking
Professor Henk Verheul, hoogleraar Medische Oncologie in het Radboudumc, nam de deelnemers mee in de DRUP-studie. Een prachtig voorbeeld van pay for performance waar verschillende partijen elkaar hebben gevonden. Ook Verheul gaf aan dat een open dialoog met alle relevante stakeholders van belang is. Door in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan en elkaars wensen en belangen boven tafel te brengen, kan je draagvlak creëren en komen tot een gezamenlijke ambitie. Daarvoor zijn durf, innovatief denken, afstemming en vooral veel geduld voor nodig. En daar is het DRUP-team in geslaagd.

Conclusie
Het pay for performance-model heeft alleen een kans van slagen als aan een aantal belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan. Deze zijn zowel op de inhoud van het pay-for-performance model als op de samenwerking die nodig is om tot een overeenkomst te komen.