13-12-2022

Samen werken aan circulaire zorg

Merck samen werken aan circulaire zorg afbeelding
Merck Healthcare publiceerde recent een onderzoek naar circulaire oplossingen voor glas gebruikt in de zorg. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat circulariteit alleen tot stand kan worden gebracht door samenwerking met andere partijen in de waardeketen. Merck bundelde voor het onderzoek krachten met Erasmus MC, SCHOTT Pharma en de TU Delft. Met deze succesvolle pilot willen de betrokken partijen andere organisaties inspireren bij hun inzet voor duurzame gezondheidszorg.

Glas is één van de afvalstromen van een ziekenhuis die meestal wordt verbrand en uiteindelijk eindigt op de stortplaats. ‘De productie van glas verbruikt relatief gezien veel grondstoffen en energie. Er valt dus veel winst te boeken als je kijkt naar hoe we de milieu-footprint hiervan kunnen verminderen’, aldus Guido Hallie, Sr. Manager Patient Centricity & Public Affairs bij Merck. ‘En samenwerking is daarbij het sleutelwoord.’

Drie scenario’s

Het onderzoek beschrijft drie scenario’s voor circulair glas waarbij het materiaal in een circulaire stroom word opgenomen: hergebruik, closed-loop recycling, en open-loop recycling. Bij open-loop recycling worden de flesjes ingezameld, schoongemaakt en recycled voor gebruik in andere doeleinden. Closed-loop recycling brengt het ingezamelde materiaal in als ruw materiaal in het productieproces van, wellicht andere, farmaceutische producten. Bij hergebruik worden de glazen flesjes verzameld, gesorteerd, schoongemaakt en gecheckt op kwaliteit voordat ze opnieuw gevuld worden met een medicijn.

Oplossing

Uit het onderzoek blijkt dat hergebruik de meest effectieve oplossing is in termen van CO2-emissiereductie. Dit scenario lijdt echter ook tot onvoorspelbare schade aan de kwaliteit en sterkte van het te hergebruiken glas. Daarnaast loopt hergebruik tegen restricties aan in de regelgeving. Open-loop en closed-loop recyling hebben een vergelijkbaar effect als het gaat om broeikasgasvoetafdruk. Maar een closed-loop systeem behoudt meer waarde en vermindert de volumebehoefte aan nieuwe grondstoffen.

Haalbaarheid

Het consortium concludeert dat de drie onderzochte scenario’s voor circulair glas milieuvoordelen bieden door het gebruik van secundaire grondstoffen, het vermijden of verminderen van energieverbruik voor de glasproductie en het vermijden van de gevolgen van verbranding. ‘De scenario’s bieden ieder verschillende niveaus van haalbaarheid en potentieel voor vermindering van de milieu-footprint’, aldus Hallie. ‘De uitdagingen zijn ook verschillend, van schaalbaarheid tot regelgeving. Duidelijk is dat de ideale oplossing een industrie-wijde benadering is voor het behoud van waarde in glas’. Lees het volledige artikel over het onderzoek op pagina 53 in Biotech News.

Green Deal

Merck heeft als doel om duurzaamheid te integreren in zijn waardeketen in 2030 en de grondstoffen consumptie te reduceren in 2040. Het bedrijf was afgelopen week een van de ondertekenaars van de nieuwe ‘Green Deal Duurzame Zorg’. Lees het artikel.