25-10-2022

Symposium Weesgeneesmiddelen op 17 november

Symposium
Weesgeneesmiddelenontwikkeling is een veelbesproken onderwerp. Iedere patiënt heeft recht op een effectieve behandeling, ook patiënten met een zeldzame ziekte. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle zorgpartijen om dit mogelijk te maken. En dat blijkt een enorme uitdaging. Voor het overgrote deel van de ongeveer 7000 zeldzame ziekten is nog geen behandeling.

Er spelen een aantal knelpunten waar we al jaren over praten, maar waar weinig vooruitgang in zit. Dit najaar heeft de VIG in samenwerking met ander zorgpartijen, waaronder patientenorganisaties en zorgverleners, de knelpunten vanuit het werkveld opgehaald en samen nagedacht over kansrijke oplossingen. Zodat we een impuls kunnen geven aan blijvende toegang tot deze geneesmiddelen.

Roadmap

Het resultaat is een ‘Roadmap to the future’: een routekaart met daarin handelingsperspectieven voor de gehele keten, waaronder beleidsmakers, beoordelaars, onderzoekers en producenten. Deze roadmap vormt de rode draad van het symposium. Zo zullen we de handelingsperspectieven toetsen in een debat met alle deelnemers, en de roadmap overhandigen aan het ministerie van Volksgezondheid. Dit alles met als doel om volgend jaar gezamenlijk verder te werken aan de perspectieven uit de roadmap, om de ontwikkeling van en toegang tot weesgeneesmiddelen te verbeteren.

Aanmelden

Het symposium wordt gehouden op 17 november in de Remise Den Haag, 13:00 - 17:30 uur. U bent van harte uitgenodigd! Kijk voor meer informatie en aanmelding op onze webpagina