14-05-2019

Schaalvergroting voor European Lead Factory

["

De European Lead Factory, een publiek-privaat consortium gericht op versnelling van medicijnontwikkeling, heeft een nieuwe subsidie ontvangen vanuit het Innovative Medicine Initiative. Hiermee wil ze haar screening uitbreiden en nieuwe klanten aantrekken<\/strong>.<\/strong><\/p>","

De European Lead Factory (ELF), opgericht in 2013, is een platform voor Europese onderzoekers om startpunten binnen de medicijnontwikkeling te identificeren door het biologische \u2018target\u2019 te koppelen aan moleculen. Hiervoor kunnen onderzoekers gebruik maken van de Joint Compound Library, een unieke stoffenbibliotheek met 550.000 stoffen van topkwaliteit, bijeengebracht door geneesmiddelenbedrijven en aangevuld met stoffen die zijn gemaakt met een eigen syntheseprogramma. Een belangrijk onderdeel van ELF is het Pivot Park screeningscentrum in Oss. Hier kunnen onderzoekers gebruik maken van industri\u00eble screeningsmethoden, om nieuwe stoffen te testen op werkzaamheid.

Innovatie
<\/strong>\u2018The European Lead Factory wil een impuls te geven aan de vroege fase van drug discovery<\/em>. Het combineert de innovatie van academische groepen en MKB met de unieke kracht van de stoffenbibliotheek van de farma. We hopen dat dit nieuwe startpunten oplevert voor nieuwe geneesmiddelen, die later in de pijplijn naar de pati\u00ebnt komen\u2019, zegt Jon de Vlieger, werkzaam bij Lygature, de non-profit organisatie die de co\u00f6rdinatie heeft over de European Lead Factory. De speurtocht naar mogelijke targets is steeds meer verschoven van geneesmiddelenbedrijven naar universiteiten en biotechbedrijven. Zij beschikken echter vaak niet over de juiste stoffen, middelen en expertise om professioneel te screenen.

Nieuwe mogelijkheden
<\/strong>\u2018Met de nieuwe financiering van \u20ac 36,5 miljoen gaan we een onze screeningsmogelijkheden verder uitbreiden met bijvoorbeeld fenotypische screens. Daar is veel vraag naar, vooral op het gebied van infectieziekten\u2019, legt De Vlieger uit. \u2018Dit opent de deur naar bepaalde therapeutische gebieden die we eerder niet aan konden binnen het project.\u2019 Daarnaast wil ELF meer gaan samenwerk met liefdadigheidsinstellingen en NGO\u2019s. \u2018Deze nieuwe geldstroom biedt de kans te werken aan ziekten die onderbelicht zijn of waarbij de nood heel hoog is. Zoals zeldzame ziekten, of neglected tropical diseases<\/em>, zoals malaria of parasitaire aandoeningen. We gaan bijvoorbeeld samen werken met de Medicines for Malaria Venture.\u2019

Pionieren
<\/strong>\u2018In de beginjaren was alles nieuw, en zag je dat men eerst de kat uit de boom keek. Het was echt pionieren. Maar we hebben onszelf bewezen de afgelopen vijf jaar en een model neergezet waarbij de rechten en plichten tussen publieke partners en de industrie goed zijn geregeld\u2019, zegt De Vlieger. Inmiddels hebben acht geneesmiddelenbedrijven interessante delen van hun stoffencollectie ingebracht. In ruil daarvoor krijgen zij een kopie van de gehele stoffenbibliotheek. En met de Europese subsidie van het Innovative Medicines Initiative voor de European Lead Factory kunnen universiteiten en biotechbedrijven in heel Europa ook gebruik maken van deze speciale collectie.

Vertrouwen
<\/strong>\u2018Geheimhouding en vertrouwen is absoluut cruciaal binnen het platform\u2019, legt De Vlieger uit. \u2018Enerzijds delen concurrenten chemische structuren met elkaar, die geheim moeten blijven. Anderzijds komen onderzoekers naar ons toe met hun idee, waar veel tijd in is ge\u00efnvesteerd. Zij moeten er wel op kunnen vertrouwen dat hun idee niet op straat belandt.\u2019 Lygature houdt namens ELF het overzicht over de portfolio, en helpt bij het koppelen van mogelijke samenwerkingspartners. \u2018Iedereen vond dat heel spannend in het begin, maar het vertrouwen is er inmiddels. De aanvragen vanuit heel Europa stromen binnen. Dankzij de nieuwe geldstroom, kunnen we weer meer projecten in behandeling nemen.\u2019

Nederland ankerpunt
<\/strong>De European Lead Factory is een Europees consortium met activiteiten verspreid over Europa, maar \u2018Nederland beschouw ik wel als ankerpunt in het project\u2019, zegt De Vlieger. \u2018Vanwege de belangrijke bijdrage van Nederlandse universiteiten en Mercachem-Syncom aan de stoffenbibliotheek, de centrale rol van het Pivot Parkscreeningcentrum in Oss, en het programmamanagement dat Lygature op zich neemt vanuit Utrecht. Het is voor mij een bevestiging van de rol die we als Nederland kunnen oppakken als the place to be<\/em> op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling. En weer vaart brengen in het geneesmiddelenonderzoek.\u2019<\/p>

Over European Lead Factory<\/a><\/p>"]