01-10-2019

Schouw in Amerikaanse ambassade: ‘Bescherm intellectueel eigendom’

‘De Nederlandse Life Sciences & Health-sector heeft de potentie om koploper te zijn op het gebied van innovatie. Maar om deze kansrijke positie te behouden is aantasting van het intellectueel eigendom een groot risico.’

Dat zei Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, vrijdag tijdens een bijeenkomst van de Amerikaanse ambassade en de U.S. Chamber of Commerce over Advancing Innovation by Strengthening IPR. Samen met Annemiek Verkamman van HollandBio ging Schouw in op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat Nederland internationaal voorop blijft lopen op het gebied van innovatie.

Sterke positie
Nederland heeft een sterke uitgangspositie op het gebied van innovatie, gaf Schouw aan. Hij wees op de sterke kennisinfrastructuur, dankzij de aanwezigheid van vele geneesmiddelenbedrijven, academische medische centra en universiteiten. Daarnaast heeft de komst van het Europees Medicijnautoriteit EMA gezorgd voor een impuls voor de LSH-sector en zichtbaarheid van Nederland over de grenzen heen.

Zorgen
Maar om innovatie verder te stimuleren is de bescherming van het intellectueel eigendom van levensbelang én een absolute randvoorwaarde. En dat geldt zeker ook voor de geneesmiddelensector, gaf Schouw aan. Zonder gunstig innovatieklimaat, zullen geneesmiddelenbedrijven geneigd zijn elders hun heil te zoeken; met als gevolg dat innovaties niet bij de Nederlandse patiënt komen. Schouw uitte zijn zorgen: ‘Ik signaleer dat er zowel binnen als buiten Nederland maatregelen worden genomen - gedreven door een discussie over prijzen - die de prikkel tot innovatie wegnemen.’

Boston van Europa
‘De ondertekening van het Memorandum of Understanding tussen Massachusetts en Nederland in augustus is een mooie opsteker, maar als we van Nederland echt het Boston van Europa willen maken, is er nog een aantal hordes te nemen’, aldus Schouw. ‘Naast een consistent IP-beleid, dienen bijvoorbeeld de belemmeringen voor gentherapie in wet- en regelgeving weg genomen te worden, ook in klinisch onderzoek.’ Ook wees Schouw op het belang van het optimaliseren van dataverzameling en registries. De LSH-sector is ondertussen op zoek naar een ambassadeur die zich gaat inzetten om innovatie beter op de kaart te zetten. Schouw hoopt binnenkort de naam bekend te maken.