12-11-2019

Significante investeringen door medicijnsector

Nederlandse bedrijven zeggen toe in 2020 € 2,05 miljard te investeren in belangrijke innovatiethema’s voor de komende jaren. Bijna een kwart is afkomstig uit de Life Sciences & Health Sector. Dat staat in het nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023.

Bedrijven, wetenschappelijke instellingen, provincies en acht ministeries hebben het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) maandag ondertekend. De overheid zelf zal € 2,85 miljard investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dat brengt het totale innovatiebudget op bijna € 5 miljard.

Vier thema’s

De investeringen gaan naar vier maatschappelijke thema’s: Energietransitie en Duurzaamheid, Landbouw, Water en Voedsel, Gezondheid en Zorg en Veiligheid. Voor elk thema heeft het kabinet missies vastgesteld. Daarnaast komt er geld beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van sleuteltechnologieën (zoals fotonica, kunstmatige intelligentie, nano-, quantum- en biotechnologie), die vernieuwingen in deze thema’s moeten ondersteunen.

Mijlpaal

‘De ondertekening van dit convenant is een enorme mijlpaal. Het is uniek dat dit initiatief zo breed gedragen wordt. Daarnaast is dit voornemen een krachtig signaal dat regering en bedrijfsleven geloven in kennis en innovatie, die van levensbelang is voor patiënten’, volgens Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Ik ben trots dat de LSH-sector daar een significante bijdrage aan levert, ook namens onze leden.’

Innovatieagenda

De convenanten die maandag werden getekend, zijn het resultaat van eerder geformuleerde kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s). De KIA 2020-2023 voor de topsector Life Sciences & Health werd al op 31 november feestelijk gelanceerd in Utrecht, in de aanwezigheid van 120 vertegenwoordigers van de gezondheids- en zorgorganisatie. De vijf missies van de topsector LSH zijn: een gezondere leefstijl en leefomgeving, de verschuiving van zorg naar de leefomgeving, het meedoen van mensen met chronische ziekten en het verhogen van kwaliteit van leven voor mensen met dementie.

Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023

Video Lancering Gezondheid & Zorg Missies