10-03-2020

Sprankelende presentatie boegbeeld topsector LSH bij VIG

Carmen van Vilsteren is het nieuwe boegbeeld voor de Topsector Life Sciences & Health. Afgelopen donderdag sprak zij op een bijeenkomst van de directeuren bij Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Van Vilsteren is in april 2019 aangesteld om de Nederlandse Life Sciences & Health sector te laten groeien en nog beter op de kaart te zetten. Samen met meer dan 120 partners uit de zorg zette Gerard Schouw namens de VIG in oktober 2019 een handtekening onder de Kennis- en Innovatieagenda van het kabinet. Het thema Gezondheid en Zorg, is één van de vier thema’s die het kabinet Rutte III heeft geformuleerd in het kader van het missiegedreven innovatiebeleid. Gezamenlijk investeren deze partijen meer dan 1 miljard euro per jaar in publiek-private innovaties.

Langer leven
Van Vilsteren gaf een toelichting op het nieuwe innovatiebeleid dat gericht is op het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Voor het thema Gezondheid en Zorg is de missie: in 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% afgenomen.

Samenwerking
Om in 2040 aan deze doelstellingen te voldoen, werkt Van Vilsteren samen met bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties samen om de ziektelast door een ongezonde leefstijl en -omgeving met 30% te laten dalen en om in 2030 de zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving te organiseren. Ook is er een belangrijke rol voor preventie. Zo is de impact van bijvoorbeeld interventies op het gebied van leefstijl nog niet bekend.

Enthousiast
Schouw is blij met de enthousiaste aanpak van het boegbeeld en de flinke aandacht voor research en development in Nederland. De leden van de VIG investeren momenteel al honderden miljoenen in samenwerkingsprojecten binnen de Topsector.