21-06-2022

Tegenslag voor mensen met de ziekte van Alzheimer en Roche

Ziekte van Alzheimer Dementie
Geneesmiddelenbedrijf Roche maakte 16 juni bekend een tegenslag te hebben geboekt in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer. Het medicijn crenezumab laat namelijk in een studie onder 252 deelnemers in Colombia geen significant verschil zien ten opzichte van de deelnemers die een placebo ontvingen.

Het medicijn is gericht op het voorkomen en vertragen van de ziekte bij mensen met een specifieke genetische mutatie, die gemiddeld al rond hun 44e levensjaar de ziekte van Alzheimer ontwikkelen.

Nog een kandidaat

‘Hoewel dit natuurlijk een teleurstellend resultaat is, willen we de deelnemende patiënten en hun families bedanken’, zegt Levi Garraway, Chief Medical Officer en Head of Global Product Development bij Roche.
‘Zij hebben een enorme bijdrage geleverd aan het doorgronden en behandelen van deze erfelijke variant van de ziekte van Alzheimer. Roche blijft zich inzetten voor het beter begrijpen, diagnosticeren en behandelen van Alzheimer.’
Roche heeft nog wel een ander kandidaat-geneesmiddel tegen Alzheimer in fase 3 van het klinisch onderzoek: gantenerumab. Dit middel is gericht op preventie en vroegtijdige behandeling. Naar verwachting is er aan het eind van dit jaar meer bekend over de resultaten van deze studies.

Intensief onderzoek

Geneesmiddelenbedrijven en wetenschappers zoeken al decennia lang intensief naar een medicijn tegen Alzheimer, waar wereldwijd circa 55 miljoen mensen aan lijden. Nederland telt nu 280.000 patiënten met deze diagnose, dat zullen er in 2040 ruim een half miljoen zijn. De kans dat iemand in zijn of haar leven dementie krijgt, is een op vier.
|De honderden onderzoeken naar verschillende medicijnen hebben de afgelopen jaren naar schatting ruim € 40 miljard euro gekost. Toch is hét geneesmiddel tegen Alzheimer er nog niet. In Europa is er sinds 2003 zelfs geen enkel medicijn tegen deze ziekte meer goedgekeurd.

Persbericht Roche

VIG-whitepaper: De strijd tegen Alzheimer